Informasjon om utsendt faktura fritidsrenovasjon

Informasjon om utsendt faktura fritidsrenovasjon

Alle som har hatt midlertidig fritak frem til 01.01.2018 har nå fått tilsendt faktura på fritidsrenovasjon. Disse har fått faktura med halvt gebyr grunnet vanskelig tilgang til leveringspunkt. Dette gjelder særlig fritidsboliger på øyer uten rutegående trafikk.

  • SHMIL er pålagt å samle inn avfall også fra fritidsboliger. Dette gjøres blant annet gjennom utsatte samlingspunkt. Alle eiere av fritidsboliger er pliktige til å betale renovasjonsgebyr. Dette gjelder uavhengig av om abonnenten velger å benytte seg av punktene eller ikke. Det at avfallet tas med hjem er ikke grunnlag for fritak.
  • SHMIL beklager at det ikke kom ut informasjon sammen med fakturaen som gikk ut som forklarte hvorfor det var satt halvt gebyr på fakturene.
  • Dersom du mener det er feil at du har fått faktura kan dette påklages skriftlig til SHMIL. SHMIL behandler da klagen og et eventuelt avslag fra SHMIL kan videre påklages til kommunen.

Klage/ fritakssøknad sendes enten per epost til: post@shmil.no eller i brev til
Søndre Helgeland Miljøverk
Åremvegen 99
8664 Mosjøen

Les mer om ordningen her