Regler for levering på gjenvinningsstasjoner i SHMIL

_Y3A4381_Web stor

Åpningstid

Det blir utvidet åpningstid i perioden 1. mai – 15. oktober og noen stasjoner får lørdagsåpent. Du finner de nye åpningstidene under avfallsmottak i menyen til høyre.

Krav om blanke avfallssekker

Det er krav om gjennomsiktige (blanke) sekker ved levering av avfall på gjenvinningsstasjonen. Dette er for at vi skal ha bedre kontroll på det som kastes, og for at avfallet skal behandles i henhold til myndighetenes krav om 50 %  materialgjenvinning innen 2020 og ikke kastes som restavfall. Det er hver enkelt husstand som har ansvar for at disse miljømålene nås, og SHMIL trenger din hjelp. De blanke sekkene skal også hindre at farlig avfall og elektronikk havner i restavfallet. Kommer du med svarte ugjennomsiktige sekker kan det hende vi åpner dem for å se inni. Blanke sekker fås kjøpt de fleste steder som selger avfallssekker og også på våre anlegg.

Fri levering fra privathusholdninger på visse vilkår

Private husholdninger som betaler renovasjonsgebyr for bolig eller fritidseiendom, har rett til å levere husholdningsavfall fritt på SHMILs gjenvinningsstasjoner.  Ved levering på de regionale anleggene (Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund) trenger du ikke lenger å kjøre over vekta men følge skiltene direkte til gjenvinningsstasjonen.

Alt avfall skal sorteres av kunden og legges på anvist plass. Tilbudet gjelder kun personbil med eller uten biltilhenger.

Større mengder avfall, (også rivningsavfall/trevirke) med leveranser som er større enn et ordinært bilhengerlass (max 3 m3) defineres ikke som husholdningsavfall. Dette skal det betales for etter gjeldende prisliste.

Det er ikke anledning til å levere privat avfall med biler eller utstyr som tilhører firma, dvs lastebiler, traktorer og firmabiler med logo.  Firma kan ikke levere avfall fritt for privatkunder på oppdrag, da må det betales for avfallet.

Innstramming fra 15. oktober:

  • Biler med grønne skilt regnes som næring dersom ikke bileier kan dokumentere med vognkort og førerkort at bilen er privat.
  • Det er anledning til å levere inntil 1 m3 restavfall eller trevirke pr dag. Avfall ut over dette må det betales for.

Næringsliv

Næringslivet skal fortsatt betale for levering og skal veie eller taksere avfallet som før.

Lastebiler og traktorer kan ikke levere på gjenvinningsstasjonen

Avfallsanleggene vil som en følge av vederlagsfri levering få en betydelig økning i antall besøk. Det betyr at området tidvis kan oppleves som uoversiktlig og trangt. Større kjøretøy som lastebiler og traktorer vil gjøre området enda mer uoversiktlig. Området er heller ikke dimensjonert for større kjøretøy, og grensen for hvilke kjøretøy som tillates å levere på gjenvinningsstasjonen er satt ved vanlig bil eller varebil med henger.  Unntak er bønder som kommer med traktor og skal levere landbruksplast.

Vi har forståelse for at det kan virke ulogisk at brukerne må kjøre flere turer med små biler fremfor én gang med større kjøretøy, men på grunn av anleggenes dimensjoner, og for å ivareta HMS (sikkerheten) for så vel kunder som våre ansatte og for å unngå farlige situasjoner må det være slik.

Levering av avfall med større kjøretøy over vekt

Dersom du ønsker å benytte større kjøretøy enten med eller uten henger kan avfallet leveres over vekt på våre regionale anlegg i Brønnøysund, Sandnessjøen og Mosjøen. Kontakt gjerne vårt datterselskap Retura Shmil på tlf. 95 09 09 99 for tilbud om container eller sortering.

Hageavfall

Dersom du skal levere hageavfall, anbefales det å levere dette avfallet på egen tur uten innblanding av annet avfall. Det er lagt til rette for rask levering av hageavfall uten å måtte kjøre gjennom gjenvinningsstasjonen.

Se tips til hvordan du laster hengeren her.