Asfaltering på Åremma Avfallsanlegg

Y3A4319-Åremma

Fra og med tirsdag 2. oktober fram til 12. oktober vil det pågå asfaltarbeid ved Åremma Avfallsanlegg. I den forbindelse vil kjøremønsteret kunne bli noe endret. Vi ber om at våre kunder tar hensyn i forbindelse med avfallsleveranser i denne perioden.