OBS! Nye åpningstider og endringer på gjenvinningsstasjonene fra 15. oktober

gjenvinningsstasjon - oversikt

Fra 15. oktober endrer vi åpningstidene på gjenvinningsstasjonene. Dette ut i fra at trafikken på stasjonen i vinterhalvåret er vesentlig lavere enn på sommeren.
Se under «Åpningstider avfallsmottak» for å finne stasjonen i din kommune.

Samtidig gjør vi også noen endringer på leveringsbetingelsene for fri levering fra husholdningene. Se brosjyren «Regler for levering på gjenvinningsstasjonene» for mer informasjon.

Kort fortalt:

  • Husholdninger kan fritt levere inntil 1m3 restavfall eller trevirke pr dag. Mengder ut over dette betales som næringsavfall.
  • Enkeltgjenstander som er større enn 1 m3 (f.eks sofa) kan likevel leveres.
  • Øvrig avfall fra husholdningene kan leveres fritt.
  • Leveranser fra firmabiler, lastebil, traktor eller varebiler (med grønne skilt) regnes som næringsavfall. Man kan dokumentere at kjøretøy med grønne skilt er privateid ved å legge fram vognkort/førerkort.
  • Firmaer kan ikke levere avfall fritt for privatkunder på oppdrag fra kunder.