OBS! Nye åpningstider og endringer på gjenvinningsstasjonene fra 15. oktober

gjenvinningsstasjon - oversikt

Fra 15. oktober endrer vi åpningstidene på gjenvinningsstasjonene. Dette ut i fra at trafikken på stasjonen i vinterhalvåret er vesentlig lavere enn på sommeren. Se under «Åpningstider avfallsmottak» for å finne stasjonen i din kommune. Samtidig gjør vi også noen endringer på leveringsbetingelsene for fri levering fra husholdningene. Se brosjyren «Regler for levering på gjenvinningsstasjonene» for mer informasjon. Kort fortalt:

  • Husholdninger kan fritt levere inntil 3m3 restavfall, dekk, gips, vinduer som ikke er farlig avfall, hardplast eller trevirke pr leveranse. 
  • Leveranser fra firmabiler, lastebil, traktor eller varebiler (med grønne skilt) regnes som næringsavfall. Man kan dokumentere at kjøretøy med grønne skilt er privateid ved å legge fram vognkort/førerkort.
  • Firmaer kan ikke levere avfall fritt for privatkunder på oppdrag fra kunder.