INNSAMLING JULEPAPIR

Det nærmer seg jul, og innsamling av julepapir.
Det blir i år, som tidligere år, delt ut sekk til alle husstander som skal brukes til dette formål.
I år har noen fått rød sekk, men mange vil få blank sekk. Denne vil bli hengt fast på dunken, og vi oppfordrer
alle til å ta vare på denne sekken.
De som velger å ikke bruker den blanke sekken til julepapir, og heller sorterer julepapir, papp og plast på vanlig måte,kan benytte denne til å levere restavfall på en av våre gjenvinningsstasjoner.

Sekkene med julepapir vil bli samlet inn på første tømming i januar 2019,
altså ikke i romjula for de som har tømmning da.