Brønnøy

Brønnøy

Brønnøy Avfallsmottak

Salhusmarka 5, 8900 Brønnøysund

Telefon: 75 11 39 50
E-post: bronnoysund@shmil.no

Tiltak mot koronasmitte:

Har du karantene har du ikke adgang

Maks 4 personer ute samtidig
Vent i bilen til det er ledig
Vis fornuft og hold avstand
Du må losse hengeren/bil selv

Åpningstid:

Mandag: kl. 11:00 – 18:00
Onsdag:  kl. 09:00 – 15:00
Torsdag: kl. 09:00 – 15:00
Tirsdag og Fredag: stengt

I perioden 9/5 – 30/9 har vi også åpent Lørdag kl. 09:00 – 13:00 for husholdninger.

Brønnøyvekt