Grane

Grane

 

Grane Gjenbruksstasjon

Svenningdal Trevare
Trofors
Mobil: 916 59 662

Åpningstid:

torsdag ulik uke (1,3 osv) kl. 14:00 – 18:00

Sommertid fra 1/4 – 1/10:
torsdag hver uke kl. 14:00 – 18:00

 

 

 

granegjenbruk - shmil