Herøy

Herøy

Herøy Gjenbruksstasjon

Flostad industriområde
Mobil: 951 70 460

Åpningstid

Onsdag lik uke (2, 4 osv) kl. 14:00 – 18:00

Sommertid 1/4 – 1/10:
Hver onsdag kl. 13:00 – 19:00

 

 

 

 

Herøy gjenbruksstasjon