Priser næring

Priser næring

Levering av avfall på gjenbruksstasjoner fra næringskunder. Alle priser er inklusive statlig deponiavgift og mva. For åpningstider se under «avfallsmottak» i menyen.


 

Anlegg med vekt, leveringspriser for avfall (fra 01.01.19)

KATEGORI MENGDE PRIS
EE-avfall og kjølemøbler      kg GRATIS
Klær til Fretex      tonn GRATIS
Asbest (eternitt ol)      kg kr 2.64,-
Metall      kg GRATIS
Smittefarlig avfall      kg kr 13.87,-
Sandfang (kun Åremma)      tonn kr 385,-
Gjenvinnbar bølgepapp – hele lass      kg GRATIS
Lesestoff      kg GRATIS
Glass- og metallembalasje      kg GRATIS
Landbruksplast/plastfolie uten nett og tau      kg GRATIS
Hageavfall      kg kr 1,-
Stein, grus og jord (kun på Åremma)     tonn kr 219,-
Trevirke i rene lass Trykkimpregnert og kreosotholdig trevirke      kg kr 1.35,- kr 3.3,-
Restavfall      kg kr 3.10,-

ALLE PRISER ER Å FORSTÅ INKL. MVA. Minstevekt 20 kg.


 

Anlegg uten vekt, leveringspriser avfall (fra 01.01.19)
KATEGORI MENGDE PRIS
EE-avfall og kjølemøbler      m3 GRATIS
Klær til FRETEX      m3 GRATIS
Asbest (eternitt ol)      m3 kr 3320,-
Metall      m3 GRATIS
Smittefarlig avfall      m3 kr 4890,-
Rent trevirke Trykkimpregnert og kreosotholdig trevirke      m3 kr 220,- kr 660,-
Gjenvinnbar bølgepapp – hele lass      m3 GRATIS
Lesestoff      m3 GRATIS
Glass- og metallembalasje      m3 GRATIS
Landbruksplast/plastfolie uten nett og tau      m3 GRATIS
Hageavfall      m3 kr 128,-
Restavfall      m3 kr 460,-

Ved levering av komprimert avfall fordobles prisen per m3. ALLE PRISER ER Å FORSTÅ INKL. MVA. Minste vol. 0,25 m3.