Priser

Priser

Fra 1. mai kan alt avfall leveres vederlagsfritt ved SHMILs gjenvinningsstasjoner. Dette gjelde kun avfall fra husholdninger.


Anlegg med vekt, leveringspriser for avfall (fra 01.05.18):

KATEGORI MENGDE PRIS
EE-avfall og kjølemøbler      kg GRATIS
Tekstiler til FRETEX      kg GRATIS
Asbest (eternitt ol) levert i asbestsekk**      kg GRATIS
Trykkimpregnert trevirke fra husholdninger      kg GRATIS
Øvrig farlig avfall fra private      kg GRATIS
Emballerte sprøytespisser fra feks diabetikere      kg GRATIS
Metall      kg GRATIS*
Gjenvinnbar bølgepapp – hele lass      kg GRATIS
Lesestoff      kg GRATIS
Glass- og metallembalasje      kg GRATIS
Landbruksplast/plastfolie uten nett og tau      kg GRATIS
Hageavfall (gress, løv, kvister)      kg GRATIS
Stein, grus og jord (kun på Åremma)     tonn GRATIS
Trevirke i rene lass      kg GRATIS
Sortert avfall      kg GRATIS

ALLE PRISER ER Å FORSTÅ INKL. MVA. Minstepris 20 kg
** Asbest skal leveres i egne asbestsekker som selges på våre gjenbruksstasjoner.
– sekk 0,5 m3 kr. 100,-
– sekk 1, 0 m3 kr 250,-
– sekk 1,5 m3  (til takplater) kr. 450,-

 


 

Anlegg uten vekt, leveringspriser avfall (fra 01.05.18):

KATEGORI MENGDE PRIS
EE-avfall og kjølemøbler      m3 GRATIS
Tekstiler til FRETEX      m3 GRATIS
Asbest (eternitt ol) i asbestsekk ** og trykkimpregnert trevirke fra husholdninger      m3 GRATIS
Metall      m3 GRATIS*
Emballerte sprøytespisser fra feks diabetikere      m3 GRATIS
Øvrig farlig avfall fra private      m3 GRATIS
Gjenvinnbar bølgepapp – hele lass      m3 GRATIS
Lesestoff      m3 GRATIS
Glass- og metallembalasje      m3 GRATIS
Landbruksplast/plastfolie uten nett og tau      m3 GRATIS
Hageavfall (gress, løv, kvister)      m3 GRATIS
Sortert avfall      m3 GRATIS

** Asbest skal leveres i egne asbestsekker som selges på våre gjenbruksstasjoner.
– sekk 0,5 m3 kr. 100,-
– sekk 1, 0 m3 kr 250,-
– sekk 1,5 m3  (til takplater) kr. 450,-


 

Abonnement

* Fra 1. mai innføres vederlagsfri levering på gjenvinningsstasjonene. Det vil da bli lagt på renovasjonsgebyret et tillegg på kr. 362,50 pr år for husholdninger. For 2018 vil dette utgjøre kr. 242,- . Tillegget vil bli fakturert fra og med 2. termin 2018.

Type abonnement Fast gebyr (ekskl. MVA) Volumavhengig gebyr (ekskl. MVA) Gebyr fri levering MVA Totalt pr år (fram til 1/5 – 18) (inkl. MVA)
        80 l dunk               kr 2040,-                         kr 369,- 242,-      kr 602,-            kr 3011,-
       140 l dunk               kr 2040,-                         kr 646,- 242,-      kr 672,-            kr 3357,-
       240 l dunk               kr 2040,-                         kr 1107,- 242,-      kr 787,-            kr 3933,-
       360 l dunk               kr 2040,-                         kr 2546,- 242,-      kr 1147,-            kr 5733,-
       660 l dunk 242,-      kr 2335,-            kr 11677,-

Fakturering

 • Fakturering skjer i 3 omganger. 1.februar, 1.juni og 1.oktober.

Rabatter (gjelder ikke fritidsrenovasjon)

Abonnement som inngår felles-løsning/dunkdelingsordning gis hver en rabatt på kr. 125,- inkl. mva.

 • Bringeabonnenter betaler kr. 2100.- inkl. mva

 

Gebyr

 • Gebyr for dunkbytte kr 200,- inkl mva pr dunk pr bytte der abonenten selv henter dunken ved våre anlegg. Utkjøring av dunk koster kr 500,- inkl. mva
 • Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering kr 750,- for 2-hjulsdunker og 1500,- inkl mva pr gang for  4-hjuls dunker.  Feilsorteringsgebyr for 2. gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig gjensetting av avfall på returpunkter kr. 1500,-Kommunestyret har delegert til  SHMIL å kreve inn gebyret på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med oppryddingen.
 • For faktura som sendes ut på papir ilegges et fakturagebyr på kr. 62,50 pr faktura. Det er ikke fakturagebyr på avtalegiro og e-faktura.

FRITIDSRENOVASJON

 • Alle fritidsboliger er gebyrpliktige.
 • Det er to forskjellige abonnement, og har du ikke bestilt egen dunk ligger fritidsboligen med samlingspunkt som abonnement.
 • Det gis rabatt på 50% for hytter ut over 1 innenfor SHMIL-området. Det vil si at dersom du eier flere hytter vil 1 hytte ha fullpris, mens på resterende kan det søkes om rabatt.
  Det må det søkes til SHMIL om dette og gjelder kun for abonnement med levering til samlingspunkt.
 • Fakturering for hele året gjøres i april.

* Fra 1. mai innføres vederlagsfri levering på gjenvinningsstasjonene. Det vil da bli lagt på renovasjonsgebyret et tillegg på kr. 187,50 for fritidseiendommer. For 2018 vil dette utgjøre kr. 125,-. Tillegget vil bli fakturert med virkning fra 01.05.18

TYPE ABONNEMENT PRIS EKSKL. MVA PRIS INKL MVA (fram til 1/5-18)
Samlingspunkt kr 950,- kr 1188,-
Egen dunk (80 l) kr 1450,- kr 1813,-

Priser for næring finner du her: 

http://shmil.no/naeringsliv/priser-naering/ ‎