Priser

Priser

Fra 1. mai kan alt avfall leveres vederlagsfritt ved SHMILs gjenvinningsstasjoner. Dette gjelde kun avfall fra husholdninger. Det er en begrensning på leveranser på 1m3 restavfall/treverk pr dag. Mengder ut over dette betales pr tonn eller m3.


Anlegg med vekt, leveringspriser for avfall (fra 01.05.18):

KATEGORI MENGDE PRIS
EE-avfall og kjølemøbler      kg GRATIS
Tekstiler til FRETEX      kg GRATIS
Asbest (eternitt ol) levert i asbestsekk**      kg GRATIS
Trykkimpregnert trevirke fra husholdninger      kg GRATIS
Øvrig farlig avfall fra private      kg GRATIS
Emballerte sprøytespisser fra feks diabetikere      kg GRATIS
Metall      kg GRATIS*
Gjenvinnbar bølgepapp – hele lass      kg GRATIS
Lesestoff      kg GRATIS
Glass- og metallembalasje      kg GRATIS
Landbruksplast/plastfolie uten nett og tau      kg GRATIS
Hageavfall (gress, løv, kvister)      kg GRATIS
Stein, grus og jord (kun på Åremma)     tonn GRATIS
Trevirke i rene lass      kg 0,- /1,35
Restavfall      kg 0,-/ 3,10

ALLE PRISER ER Å FORSTÅ INKL. MVA. Minstepris 20 kg
** Asbest skal leveres i egne asbestsekker som selges på våre gjenbruksstasjoner.
– sekk 0,5 m3 kr. 100,-
– sekk 1, 0 m3 kr 250,-
– sekk 1,5 m3  (til takplater) kr. 450,-

For husholdninger som betaler renovasjonsgebyr kan restavfall og trevirke kan leveres fritt inntil 1m3 per åpningsdag. Leveranser utover dette har en pris på 460,- inkl mva per m3.

 


 

Anlegg uten vekt, leveringspriser avfall (fra 01.05.18):

KATEGORI MENGDE PRIS
EE-avfall og kjølemøbler      m3 GRATIS
Tekstiler til FRETEX      m3 GRATIS
Asbest (eternitt ol) i asbestsekk ** og trykkimpregnert trevirke fra husholdninger      m3 GRATIS
Metall      m3 GRATIS*
Emballerte sprøytespisser fra feks diabetikere      m3 GRATIS
Øvrig farlig avfall fra private      m3 GRATIS
Gjenvinnbar bølgepapp – hele lass      m3 GRATIS
Lesestoff      m3 GRATIS
Glass- og metallembalasje      m3 GRATIS
Landbruksplast/plastfolie uten nett og tau      m3 GRATIS
Hageavfall (gress, løv, kvister)      m3 GRATIS
Trevirke og Restavfall      m3 0,-/460,-

** Asbest skal leveres i egne asbestsekker som selges på våre gjenbruksstasjoner.
– sekk 0,5 m3 kr. 100,-
– sekk 1, 0 m3 kr 250,-
– sekk 1,5 m3  (til takplater) kr. 450,-

For husholdninger som betaler renovasjonsgebyr kan restavfall og trevirke kan leveres fritt inntil 1m3 per åpningsdag. Leveranser utover dette har en pris på 460,- inkl mva per m3.


 

Abonnement

Type abonnement Fast gebyr (ekskl. MVA) Volumavhengig gebyr (ekskl. MVA) Gebyr fri levering MVA Totalt pr år (fram til 1/5 – 18) (inkl. MVA)
        80 l dunk               kr 2040,-                         kr 369,- 242,-      kr 602,-            kr 3011,-
       140 l dunk               kr 2040,-                         kr 646,- 242,-      kr 672,-            kr 3357,-
       240 l dunk               kr 2040,-                         kr 1107,- 242,-      kr 787,-            kr 3933,-
       360 l dunk               kr 2040,-                         kr 2546,- 242,-      kr 1147,-            kr 5733,-
       660 l dunk 242,-      kr 2335,-            kr 11677,-

Fakturering

 • Fakturering skjer i 3 omganger. 1.februar, 1.juni og 1.oktober.

Rabatter (gjelder ikke fritidsrenovasjon)

Abonnement som inngår felles-løsning/dunkdelingsordning gis hver en rabatt på kr. 125,- inkl. mva.

 • Bringeabonnenter betaler kr. 2100.- inkl. mva

 

Gebyr

 • Gebyr for dunkbytte kr 200,- inkl mva pr dunk pr bytte der abonenten selv henter dunken ved våre anlegg. Utkjøring av dunk koster kr 500,- inkl. mva
 • Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering kr 750,- for 2-hjulsdunker og 1500,- inkl mva pr gang for  4-hjuls dunker.  Feilsorteringsgebyr for 2. gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig gjensetting av avfall på returpunkter kr. 1500,-Kommunestyret har delegert til  SHMIL å kreve inn gebyret på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med oppryddingen.
 • For faktura som sendes ut på papir ilegges et fakturagebyr på kr. 62,50 pr faktura. Det er ikke fakturagebyr på avtalegiro og e-faktura.

FRITIDSRENOVASJON

 • Alle fritidsboliger er gebyrpliktige.
 • Det er to forskjellige abonnement, og har du ikke bestilt egen dunk ligger fritidsboligen med samlingspunkt som abonnement.
 • Det gis rabatt på 50% for hytter ut over 1 innenfor SHMIL-området. Det vil si at dersom du eier flere hytter vil 1 hytte ha fullpris, mens på resterende kan det søkes om rabatt.
  Det må det søkes til SHMIL om dette og gjelder kun for abonnement med levering til samlingspunkt.
 • Fakturering for hele året gjøres i april.

* Fra 1. mai innføres vederlagsfri levering på gjenvinningsstasjonene. Det vil da bli lagt på renovasjonsgebyret et tillegg på kr. 187,50 for fritidseiendommer. For 2018 vil dette utgjøre kr. 125,-. Tillegget vil bli fakturert med virkning fra 01.05.18

TYPE ABONNEMENT PRIS EKSKL. MVA PRIS INKL MVA (fram til 1/5-18)
Samlingspunkt kr 950,- kr 1188,-
Egen dunk (80 l) kr 1450,- kr 1813,-

Priser for næring finner du her: 

http://shmil.no/naeringsliv/priser-naering/ ‎