Priser

Priser

Husholdninger som betaler renovasjonsgebyr i SHMIL kan levere alt avfall vederlagsfritt ved SHMILs gjenvinningsstasjoner. Det er en begrensning på 3m3 pr leveranse. For å levere vederlagsfritt må man ha et adgangsbevis i form av appen MiljøId eller et fysisk kundekort. Les mer om hvordan du får adgangsbevis her.


Avfallet skal sorteres på gjenvinningsstasjonen i følgende kategorier:

KATEGORI MENGDE PRIS
EE-avfall og kjølemøbler      kg GRATIS
Tekstiler til UFF      kg GRATIS
Asbest (eternitt ol) levert i asbestsekk**      kg GRATIS
Trykkimpregnert trevirke fra husholdninger      kg GRATIS
Øvrig farlig avfall fra husholdninger      kg GRATIS
Emballerte sprøytespisser fra feks diabetikere      kg GRATIS
Metall      kg GRATIS
Gjenvinnbar bølgepapp      kg GRATIS
Lesestoff      kg GRATIS
Glass- og metallemballasje      kg GRATIS
Gips      kg GRATIS
Hageavfall (gress, løv, kvister)      kg GRATIS
Stein, grus og jord (kun på Åremma)     tonn GRATIS
Trevirke      kg GRATIS
Restavfall      kg GRATIS

** Asbest skal leveres innpakket i tett plast på pall, eller i egne asbestsekker som selges på våre gjenbruksstasjoner. – sekk 0,5 m3 kr. 103,- – sekk 1, 0 m3 kr 257,50 – sekk 1,5 m3  (til takplater) kr. 463,50


 

 

Renovasjonsgebyr 2023

Type abonnement Totalt pr år  (inkl. MVA)
        80 l dunk            kr 4335,40
       140 l dunk            kr 4775,50
       240 l dunk            kr 5507,87
       360 l dunk            kr 7793,93
       660 l dunk            kr 15346,40

Fakturering

 • Det faktureres 6 ganger pr år. Første fakturering skjer i januar, andre i mars osv.

Rabatter (gjelder ikke fritidsrenovasjon)

Abonnement som inngår felles-løsning/dunkdelingsordning gis hver en rabatt på kr. 125,- inkl. mva.

Bringeabonnenter betaler kr. 2890,27 inkl. mva

Tilbakekjøp av papirdunk (forutsetter hel dunk) kr. 250,- pr stk

 

Gebyr

 • Gebyr for dunkbytte kr 300,- inkl mva pr dunk pr bytte der abonenten selv henter dunken ved våre anlegg. Utkjøring av dunk koster kr 700,- inkl. mva. Gjelder både husholdning og utkjøring fritidsdunker.
 • Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering kr 2000,- for 2-hjulsdunker (80 l – 360 l) og 3000,- inkl mva pr gang for  660 l dunker.  Feilsorteringsgebyr for 2. gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig hensetting av avfall på returpunkter kr. 2000,-Kommunestyret har delegert til  SHMIL å kreve inn gebyret på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med oppryddingen.
 • For faktura som sendes ut på papir ilegges et fakturagebyr på kr. 63 pr faktura. Det er ikke fakturagebyr på avtalegiro uten papirkopi og e-faktura.
 • Utstedelse av nytt kort adgangskontroll kr. 300,-

FRITIDSRENOVASJON

 • Alle fritidsboliger er gebyrpliktige.
 • Det er to forskjellige abonnement, og har du ikke bestilt egen dunk ligger fritidsboligen med samlingspunkt som abonnement.
 • Det gis rabatt på 50% for hytter ut over 1 innenfor SHMIL-området. Det vil si at dersom du eier flere hytter vil 1 hytte ha fullpris, mens på resterende kan det søkes om rabatt. Det må det søkes til SHMIL om dette og gjelder kun for abonnement med levering til samlingspunkt.
 • Fakturering for hele året gjøres i april.

* Kunder som betaler renovasjonsgebyr for fritidsrenovasjon har rett til fri levering på SHMILs gjenvinningsstasjoner på lik linje med ordinære husholdningsabonnenter.

TYPE ABONNEMENT PRIS INKL MVA
Samlingspunkt kr 1795,14
Egen dunk 80 l kr 2589,51
Fast oppstilt campingvogn/-bil over 3 mnd * kr 897,57
Pris for hytte nr 2,3 osv kr 897,57

*Dersom campingplasser er registrert som næring, vil de ikke omfattes av kravet om gebyr for fritidsrenovasjon forutsatt at det er etablert avfallsløsning på campingplassen

Ekstra tjenester:

Ekstraservice for henting av dunk:

 • Henting av dunk (kun to hjul) 7-15 meter fra veg kr. 1.500,- pr år inkl mva
 • Henting av dunk (kun to hjul) 16- 30 meter fra veg kr. 2.500,- pr år inkl mva
 • Gebyr for dunkbytte kr 300,- inkl mva pr dunk pr bytte der abonenten selv henter dunken ved våre anlegg. Utkjøring av dunk koster kr 700,- inkl. mva. Gjelder både husholdning og utkjøring fritidsdunker.