Åpning av returpunkt Olderskog

snorklipp returpunkt
12. 09 2014

Like etter skolestart i august ble endelig det nye returpunktet på Olderskog offisielt åpnet med snorklipping og champagne. Det var de unge kunstnerne som var til stede for å markere åpningen.

SHMIL har store utfordringer med å holde det rent og ryddig på de ubemannede returpunktene som er satt ut for at folk skal kunne kaste papp, glass- og metallemballasje. Mange bruker returpunktene til å kvitte seg med avfall som skulle vært levert på gjenbruksstasjonen og dermed blir det problemer med forsøpling. Da det ble nye eiere av butikken på Olderskog ble vi enige om å samarbeide for at dette skulle bli et returpunkt som var fint og ryddig og som beboerne i området ønsket å ta vare på. Som en del av dette ble Olderskog Skole invitert til å ha en tegnekonkurranse som handlet om å dekorere de nye containerne for papp, glass og metall. Vi fikk inn mange fine tegninger og plukket til slutt ut 6 tegninger som nå dekorerer de nye containerne.

Vi synes det ble kjempefint og håper at brukerne bidrar til å holde punktet ryddig. Vi skal sørge for at kapasiteten er god nok.