Renovasjonsforskriften på høring

I 2013 mottok SHMIL (og alle avfallsselskaper i Trøndelag og Nordland) et brev fra Miljødirektoratet (daværende Klif) om at det ikke er anledning til å gjøre fritidsrenovasjon frivillig slik SHMIL har det. SHMIL ser seg derfor nødt til å innføre tvungen fritidsrenovasjon. I denne forbindelsen må renovasjonsforskriften endres.

Vedlagte dokumenter består av saksframstilling som beskriver de viktigste endringene i forskriften med tilhørende retningslinjer. Både forskriften og retningslinjene er også vedlagt. Vi gjør oppmerksom på at det bare er forskriften (ikke retningslinjene) som er til høring.

Styret og representantskapet har behandlet endringen og saken legges nå ut til høring med høringsfrist 10. januar.

Du finner også dokumentene på hjemmesiden til alle SHMILs eierkommuner og ved henvendelse på rådhuset eller ved SHMILs administrasjon på Åremma.

Endring av renovasjonsforskriften – saksframstilling kan leses her

Renovasjonsforskriften kan leses her

Retningslinjene til renovasjonsfroskriften kan leses her

 

 

Derso du har innspill til forskriften sendes disse til
SHMIL IKS
att Toril Forsmo
Åremma
8664 Mosjøen

eller på e-post til post@shmil.no