Selvstendig næringsdrivende? Nå må farlig avfall deklareres elektronisk

Alle som er selvstendig næringsdrivende må nå registrere (deklarere) sitt farlige avfall elektronisk. Dette er vedtatt av myndighetene og er allerede trådt i kraft. Vi kan hjelpe deg med deklareringen om du ønsker dette. Les mer på lenken under.

Næringskunder – info om elektronisk deklarering