Nå kan du levere brukte sprøytespisser på apoteket i Mosjøen

Diabetikere og andre som ofte bruker sprøyter og nåler i hverdagen kan nå levere inn dette på apoteket i Mosjøen. SHMIL og Apotek 1 har inngått en samarbeidsavtale der privatpersoner kan levere inn gratis på apoteket og SHMIL henter dette på apotekene. Nålene må være lagt i en tett beholder som spissen ikke kommer gjennom, f.eks en brusflaske med kork på. Privatpersoner kan levere dette gratis på apoteket både på Sjøsiden, i byen og på Halsøy.

SHMIL har i flere år hatt ordningen med at privatpersoner kan levere dette avfallet gratis på gjenbruksstasjonen, men vi får inn lite av dette. Vi gjør nå et forsøk for å prøve å få mer av dette avfallet ut av restavfallet da det kan utgjøre en risiko for våre renovatører. Blir ordningen med apotekene i Mosjøen vellykket, kan det bli aktuelt å utvide dette også til Brønnøysund og Sandnessjøen.