Ny henteavstand fra 1. november

I forbindelse med nye anbud på renovasjon endres henteavstanden til renovasjonsdunken fra 15 meter til 7 meter fra veien som renovasjonsbilen kjører. Dette gjøres av to hovedårsaker. Det ene er å effektivisere innsamlingen slik at kostnadene for renovasjon holdes nede. Den andre årsaken er arbeidsmiljøet for våre renovatører. I dag må renovatøren gå 60 meter for hver dunk dersom dunken settes 15 meter fra vei. (I tillegg skal papirsekken hentes og tømmes). Dersom vi antar at 20 5 av kundene har dunken stående på 15 meter vil en reduksjon i henteavstand utgjøre 5 mil for SHMIL pr innsamling (15500 dunker) I løpet av ett år sparer renovatørene 130 mil – en avstand lenger enn fra Mosjøen til Nordkapp eller Kristiansand.

Vi håper du som abonnent vil ta denne ekstra jobben to ganger i måneden. Husk også å måke og strø ved dunken når vi nå går inn i vintermånedene.

Du finner retningslinjene her