Slutt på kontanter på gjenbruksstasjonen fra 1. januar 2017

Stadig færre av våre kunder bruker kontanter ved betaling på våre gjenbruksstasjoner. Behandling av kontanter er kostbart og fra 1. januar 2017 vil det i hovedsak bli tatt imot betaling via bankkort på våre gjenbruksstasjoner.

Kontanter er et lovlig betalingsmiddel etter norsk rett. Utgangspunktet etter dagens regler er derfor at betalingsmottaker ikke kan nekte kontantoppgjør fra en forbruker.
Betalingsmottaker kan imidlertid med hjemmel i finansavtaleloven § 39 kreve gebyr ved kontantbetaling dersom dette medfører ekstra kostnader og gebyr er «avtalt på forhånd».

Vi vil derfor fra 1. januar innføre et gebyr på kr 100,- for betaling med kontanter. Dette gebyret skal dekke de kostnadene SHMIL har med å håndtere kontanter. Vi ønsker derfor å informere om dette allerede nå slik at våre kunder som ennå ikke har gått over til bruk av kort kan tilpasse seg dette. Vi arbeider også med å få på plass andre betalingsløsninger via mobiltelefon.