Nå kan du kjøpe kompostjord på våre gjenvinningsstasjoner i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund.

SHMIL kan nå tilby jord produsert av slam, husdyrgjødsel og kvernet rent trevirke fra BioMiljø sitt anlegg på Skotsmyra. Den ferdige komposten er tilsatt sand og grus, men ikke tilsatt torv.

Jorda kan hentes på avfallsanleggene i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund og koster kr. 400,- pr tonn inkl mva. Vi har dessverre ikke anledning til å hjelpe til med opplasting på henger og oppfordrer til å ta med spade.

Jorda skal være varmebehandlet slik at den ikke inneholder ugrasfrø, men vi gjør oppmerksom på at frø fra tomat overlever varmebehandlingen og kan spire. Jorda inneholder også en del trevirke i form av flis.

Bilde-av-jord
Screenshot_1