Endring renovasjonsrute Grane og Vefsn

På grunn av endring av akseltrykkgrense på Finnsåsbrua i Grane blir vi nødt å endre på noen av renovasjonsrutene i Grane og Vefsn.

Endringene blir som følger:

Vefsn:

Ulik uke: 

Tirsdag: E6 fra Halsøy til kryss Herringen og Herringen. Vestersida.

Lik uke:

Mandag:
Skjervengan, Toppen, Halsøy, Rynes, Ernst Brodtkorps veg, Kulstadbakken, Ole O. Kulstads veg,
Vipevegen, Teistvegen, Svanevegen og Nils Skandfers veg.

Fredag:
Olderskog vest for Vefsnvegen frem til undergangen på Skog, Aspåsen fra kryss Sagmoen og Sørover,
kommunegrense mot Grane til Langjord.

Grane:

Ulik uke:

Tirsdag: Bogfjellmo, Svenningdal til og med Hageflekken hundekennel, E6 fra Trofors til Grane,
Haustreisdal, Vestersiden (Turmovegen) i Grane til Øksendalsåsen i Vefsn.