OBS! Nye åpningstider og endringer på gjenvinningsstasjonene fra 15. oktober

gjenvinningsstasjon - oversikt

Fra 15. oktober endrer vi åpningstidene på gjenvinningsstasjonene. Dette ut i fra at trafikken på stasjonen i vinterhalvåret er vesentlig lavere enn på sommeren.
Se under «Åpningstider avfallsmottak» for å finne stasjonen i din kommune.

Samtidig gjør vi også noen endringer på leveringsbetingelsene for fri levering fra husholdningene. Se brosjyren «Regler for levering på gjenvinningsstasjonene» for mer informasjon.

Kort fortalt:

  • Husholdninger kan fritt levere inntil 1m3 restavfall, dekk, gips, vinduer som ikke er farlig avfall, hardplast eller trevirke pr dag. Mengder ut over dette betales som næringsavfall. For gjenvinningsstasjoner med åpent bare en dag hver 14. dag kan det leveres 3 m3 fritt pr dag.
  • Enkeltgjenstander som er større enn 1 m3 (f.eks sofa) kan likevel leveres.
  • Øvrig avfall fra husholdningene kan leveres fritt.
  • Leveranser fra firmabiler, lastebil, traktor eller varebiler (med grønne skilt) regnes som næringsavfall. Man kan dokumentere at kjøretøy med grønne skilt er privateid ved å legge fram vognkort/førerkort.
  • Firmaer kan ikke levere avfall fritt for privatkunder på oppdrag fra kunder.