Hjelp våre renovatører – Husk 7 meter henteavstand

Har du ikke fått tømt dunken din? Da kan det være at du har plassert dunken for langt unna veien. I følge renovasjonsforskriften kan henteavstanden mellom vei og dunk være inntil 7 meter. Renovatørene tømmer mange dunker i løpet av en dag og 1. november 2016 ble derfor den maksimale henteavstanden redusert fra 15 til 7 meter. I en overgangsperiode har en del renovatører likevel tømt dunker som står lenger unna enn 7 meter. Nå intensiverer vi arbeidet med å få de siste dunkene på plass. Samtidig oppfordrer vi alle til å måke og strø ved dunken.

Dersom du er ufør og har behov for ekstra henteavstand, ta kontakt med SHMIL, så skal vi se hva vi kan få til. Det er også¨anledning til å kjøpe seg ekstra henteavstand. Prisen på dette finner du ved å klikke på meny-knappen og videre på priser.