Asbest må registreres over vekt på Åremma

Asbest er regnet som farlig avfall på grunn av helsefare ved innånding av støv fra asbesten. Asbest som leveres å SHMIL skal derfor være pakket inn i tykk plast eller egne asbestsekker slik at ingen utsettes for støv. Asbest legges i deponiet på Åremma. For å ha på kontroll med de mengdene som mottas må alt av asbest registreres over vekt når det kommer til Åremma. Dette gjelder også privatpersoner som leverer asbest gratis. Kjør inn over vekta og henvend deg i luka, så hjelper vi deg videre.

På nettsiden sortere.no kan du lese dette om asbest:

Asbest

Asbest er helseskadelig og asbeststøv kan føre til lungekreft og sterkt nedsatt lungekapasitet. Hvis du skal fjerne asbest på egen eiendom, er det viktig å bruke beskyttelsesklær og støvmaske som dekker munn og nese.
Vær obs på risikoen for å støte på asbest ved renovering, fjerning av fasadeplater, kapping av rør o.l. Bruk av asbest i bygg ble forbudt i 1980, så risikoen for å støte på asbest er størst i hus bygd før 1980. Det kan likevel være asbest i hus bygd fram til 1986.
Asbest er et trådformet mineral som lett brekker opp og støver. Fargen kan være hvit, grå, lys grønn eller lys blå.

asbest i rør

Vanlige materialer med asbest:

  • Fasadeplater, eternitplater, himlingsplater
  • Isolasjon rundt rør og rørbend
  • Fliser og flislim
  • Vindsperrer og vinduskitt
  • Gulvbelegg

Levering av asbest:

Asbest skal pakkes inn i to lag med bygningsplast og skal være tydelig merket “asbest” før avfallet leveres på gjenvinningsstasjonen.

 

Hva blir det til:

Asbest graves ned på deponier som er godkjent for dette formålet.