I år er julesekken blank

I forbindelse med julen pleier vi å dele ut en rød sekk til julepapir. Dette er fordi julepapiret ikke kan gjenvinnes sammen med det øvrige  papiret og derfor  sendes til energigjenvinning. Vi har nå gått over til å dele ut blanke sekker, men vil bruke opp det lageret vi har av røde. Det vil si at noen får rød sekk og noen får blank. Sekken kan du bruke til julepapiret ditt og sette fram sekken sammen med dunken på første innsamling etter jul. På denne innsamlingen tar vi bare med julepapirsekken og ikke det øvrige lesestoffet. Husk å sikre sekken slik at innholdet ikke spres med vind og vær.

Har du ikke bruk for sekk til julepapiret ditt kan du i stedet bruke den blanke sekken neste gang du skal levere avfall til gjenvinningsstasjonen. Her har vi krav om at avfallet skal leveres sortert i gjennomsiktige sekker.

DSCN1440
file1-8