Tiltak mot Covid-19

Saken er oppdatert 24. mars:

SHMIL tar situasjonen rundt spredningen av covid-19 alvorlig og gjennomfører nå en rekke tiltak for å redusere smittespredning både internt og i kontakt med våre kunder. SHMIL er en viktig tjenesteyter mht avfallshåndtering for alle innbyggerne i SHMIL-området – dvs 11 kommuner. Smitte og derav karantene for flere av våre ansatte, vil kunne få store konsekvenser for innhenting av avfall i kommunene. SHMIL må til enhver tid prioritere de viktigste oppgavene som vil være å sørge for innsamling av avfall fra husholdninger og hytter.

Følgende gjelder fra onsdag 25.mars:

Gjenvinningsstasjonene åpner igjen med restriksjoner for private husholdninger. Kundemottaket vil fortsatt være stengt for besøk, og vi ber om at kunder heller tar kontakt med oss på telefon i stedet for oppmøte. Næringsliv med egne kort for selvbetjening kan i Vefsn, Brønnøy og Alstahaug  levere som normalt.

Følgende regler vil gjelde på våre gjenvinningsstasjoner:

Tiltak mot koronasmitte:

Har du karantene har du ikke adgang

Maks 4 personer ute samtidig
Vent i bilen til det er ledig
Vis fornuft og hold avstand
Du må losse hengeren/bil selv

SHMIL må ta forbehold om at vi har nok bemanning til å holde stasjonene åpne, og kan på kort varsel stenge igjen dersom situasjonen tilsier dette. Det samme kan skje dersom vi ikke får levert avfallet vi får inn på stasjonene videre til gjenvinning og forbrenning. Da må vi prioritere det avfallet vi samler inn fra husholdningene.

Vi håper at dette tiltaket er med på å holde samfunnet i gang og hindre at avfall kommer på avveie. Samtidig henstiller vi alle om å vise hensyn og måtehold. Hold avstand og sorter avfallet før du kommer. Da sparer du tid på stasjonen. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan hjelpe til med lossing i denne situasjonen.

Vi kan nås på telefon 75 11 39 50, E-post: post@shmil.no eller melding via vår hjemmeside www.shmil.no og Facebookside

Innhenting av avfall går fortsatt som normalt, men det kan være vi henter avfallet på et senere tidspunkt på tømmedag, enn vanlig. La dunken stå ute til tjenesten er utført. Vi ber om at våre kunder er nøye med å legge avfallet sitt i poser som knytes igjen og ikke legger avfall utenfor dunken. Lokket må være på. Dette av hensyn til våre renovatører. Får du for lite plass i dunken nå som mange er mye hjemme, legg det ekstra avfallet i en blank sekk på siden av avfallsdunken på tømmedagen. Avfallet skal fortsatt være sortert på vanlig måte og pakket i poser.

SHMIL vurderer situasjonen løpende og endringer må påregnes. Følg med på våre hjemmesider.