Strandrydding utsettes til høsten

banner1150x438_preview.jpeg

Både av hensyn til restriksjoner på å samle mange til dugnad, samt kapasitet til å ta imot herreløst avfall på SHMILs gjenvinningsstasjoner ber vi alle om å utsette planlagte strandryddeaksjoner til høsten.

Avfallsselskap og gjenvinningstasjoner må nå først og fremst utføre sine kritiske samfunnstjenester i form av transport og behandling av avfall fra husholdninger, sykehus, i det offentlige rom m.m.

Hold Norge Rent ber alle om å respektere eventuelle beskjeder fra avfallsselskap og kommuner om begrenset eller ingen kapasitet til å håndtere eierløst avfall i denne perioden.

Hvis dere rydder, og mellomlagrer innsamlet avfall, er det viktig å sikre dette avfallet. Unngå at avfallet havner på avveie på nytt, og at lagringsplassene ikke blir villfyllinger.

For øvrig er det viktig å følge helsemyndighetenes anbefalinger og respektere myndighetenes restriksjoner.

SHMIL ber om forståelse for at vi foreløpig ikke kan ta imot eller hente strandryddeavfall. Vi kommer sterkere tilbake når denne krisen er over.