Slutt på svartsekk fra 1. mai

For å nå EU sine krav til materialgjenvinning på 60% innen 2030 kreves en felles innsats fra både husholdninger, bedrifter, renovasjonsselskaper og myndigheter. Krav til gjennomsiktige sekker ved levering av restavfall på gjenvinningsstasjonene er ett av tiltakene som er innført.

Hovedgrunnen til forbudet er å hindre at farlig avfall og selvantennelige materialer, som litiumbatterier, havner i restavfallskontainerne. SHMIL er pålagt å føre kontroll med hva som leveres og må kunne sjekke innholdet i sekkene. Undersøkelser viser at det skjuler seg alt for mye farlig avfall i sorte sekker som utgjør en risiko for ansatte og miljøet.

Driftssjef Ronny Aanes kan ikke bli tydelig nok: Fargede sekker skaper fare for de ansatte og for kunder!  – Bruk blanke sekker når du sorterer avfallet ditt hjemme. Tenk at du bruker en sekk for en type avfall. Da blir det oversiktlig for oss som arbeider på returstasjonen og du får levert avfallet mye raskere, forklarer Aanes.

Farlig avfall er farlig å blande med restavfallet. Batterier har alltid litt energi igjen, uansett hvor utladet de er. Denne energien kan føre til at de selvantenner om de blir skadet. Gjerne flere timer etter at skaden har oppstått. Batterier skal leveres som EE-avfall.

Forbud mange steder

Flere avfallsanlegg rundt omkring i landet har allerede innført forbud mot ikke-gjennomsiktige avfallssekker. Tiltaket skal sikre en mer forsvarlig mottakskontroll. Tiltaket har også et miljøaspekt. Farlig avfall skal sorteres ut og spesialbehandles, ikke sendes sammen med restavfall til forbrenning, der det kan forårsake miljøskadelige utslipp.

Allerede fra 1. mai 2018 stilte SHMIL krav om bruk av gjennomsiktige avfallssekker, og at svarte sekker kunne bli åpnet på gjenvinningsstasjonen. Mange har fulgt oppfordringen, men fremdeles er det altfor mange som fortsatt bruker sorte eller fargede sekker til avfall.

Dette er ikke bare et problem med tanke på farlig avfall. Undersøkelser viser at over halvparten av innholdet i sorte sekker er avfall som burde vært resirkulert i stedet for å gå til forbrenning. Vi tror publikum kommer til å bli enda bedre til å kildesortere når de må levere avfallet i gjennomsiktige sekker. Det blir dessuten enklere for de ansatte på gjenvinningsstasjonene å gjennomføre kontroller.

Bedre på kildesortering

Forbudet mot sorte avfallssekker også et av flere tiltak for å nå et kommende EU-mål om at 60 prosent av mottatt avfall skal materialgjenvinnes i stedet for å gå til forbrenning innen 2030. I dag er tallet rundt 40 prosent.

Bedre sortering betyr også at det blir mindre restavfall og til slutt reduserte gebyrer for alle. Grunnen til dette er enkel; mye av avfallet som går til gjenvinning får SHMIL betalt for eller kan levere til lavere pris. Restavfall som går til forbrenning er derimot dyrt å levere. Det at du sorterer er dermed med på å holde renovasjonsgebyret så lavt som mulig.

Fra 1. mai er det slutt

Vi har nå satt en frist ut april. Kommer du med fargede sekker til stasjonen etter dette må du regne med å ta de med hjem igjen, eller sprette sekkene på et bord og pakke om alt på stasjonen. Da er det mye lurere å gjøre jobben hjemme. Blanke sekker selges nå stort sett over alt der de selger avfallssekker.

 

 

 

bilde_869 - batteri