Åremma – Åpner tirsdager igjen

Tirsdager på Åremma åpner igjen
Endelig åpner vi på tirsdager igjen på Åremma. Reglene på anlegg under koronautbrudd gjelder fortsatt. Har du karantene har du IKKE adgang. - Maks 4 personer ute samtidig - Vent i bilen til det er ledig - Vis fornuft og hold avstand - Du må losse hengeren/bilen selv