BRØNNØY – PAPIRTØMMING 19. og 20. oktober

Grunnet problemer med papir kammeret, vil papiret bli samlet inn i løpet av første del av dagen i dag og i morgen med en annen bil.