Fretex-boksene forsvinner

SHMIL har ikke lenger avtale med Fretex om innsamling og henting av tekstiler. Boksene forsvinner derfor fra 1. november.

Pressemelding fra Fretex:
– For å drive på en bærekraftig og god måte, må Fretex jevnlig vurdere aktivitetene, både når det gjelder avtaler og avdelinger. De siste årene har vært krevende og vi har dessverre måtte legge ned åtte butikker og gjøre endringer i våre innsamlingsløsninger. Avtalen med SHMIL har vi satt pris på, men ut fra en totalvurdering velger vi å avslutte samarbeidet. Vi vil takke alle i Helgelandsområdet som har gitt gaver til Fretex og på den måten gjort noe bra for miljøet og bidratt til Frelsesarmeens sosiale arbeid. Det har vi satt stor pris på! Det er fortsatt mulig å donere gaver i Fretexposen på Posten, sier Trine Gjermundbo, kommunikasjonssjef i Fretex.

SHMIL har siden 2005 hatt avtale med Fretex på mottak av tekstiler. I 2012 ble det satt ut innsamlingsbokser i alle kommunene og mengden tekstiler økte. SHMIL har vært i norgestoppen på innsamlet tøy siden disse boksene ble utplassert.
I forbindelse med situasjonen rundt covid-19, har markedet for tekstiler til eksport endret seg drastisk. SHMIL har store mengder klær på lager som ikke blir hentet. Fretex klarer ikke å få omsatt tekstiler som delvis er ødelagte. SHMIL på sin side har store kostnader knyttet til innsamling og lagring og lasting av tøyet.
SHMIL har tatt initiativ til og avholdt flere møter med Fretex, men vi har ikke klart å bli enige om kostnadsfordeling. Innstrammingene fra Fretex ville medført en betydelig kostnad for SHMIL. For å unngå økt renovasjonsgebyr har vi derfor valgt å avslutte samarbeidet med Fretex. Konsekvensen av dette er at innsamlingsboksene samles inn fra 1. november. SHMIL har samtidig fått på plass en midlertidig avtale med Uff som også driver med omsetning og eksport av brukt tøy. Mottaket av brukbare tekstiler vil fra 1. november bli på våre gjenvinningsstasjoner. Vi vil da ta imot rene og hele klær og sko som kan gå til ombruk. Ødelagte tekstiler vil inntil videre måtte leveres som restavfall – enten i hvitposen eller på gjenvinningsstasjonen.
SHMIL beklager den situasjonen som har oppstått og håper våre abonnenter fortsetter å levere klær til ombruk selv om ødelagte tekstiler nå må gå i restavfallet.

Om UFF:
U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge (UFF) ble startet i 1979 av frivillige, i kampen mot apartheid. De skriver på sin hjemmeside; I dag er vårt hovedfokus å skape et bedre liv for verdens mange fattige – sammen med de fattige.
Foreningen UFF-Butikkene i Norge driver innsamling og salg av brukte klær med formål å videreformidle gaveverdien i de brukte klærne til utviklingshjelp.

Det er Uff selv som drifter og samler inn tekstiler fra de boksene som står utplassert. Dersom disse er fulle er det UFF som skal ha beskjed på mobilnr 918 11 089 – og ikke SHMIL