Innføring av adgangskontroll

Adgangskontroll_app

Gjennom renovasjonsgebyret har du allerede betalt for å levere avfall på gjenvinningsstasjonene. Næringsdrivende og privatkunder fra andre kommuner betaler ikke renovasjonsgebyr, og har da ikke rett til å levere sitt avfall vederlagsfritt på våre stasjoner. Derfor må vi vite hvem de er, slik at de betaler ved levering – og for at du som SHMIL-abonnent ikke betaler for behandling av deres avfall. Med identifisering blir det rettferdig for alle, og enklere for oss å skille kundene.

Denne ordningen vil iverksettes i løpet av våren, og alle SHMIL-abonnenter vil få tilsendt et infoskriv god tid i forveien.

Får andre i husstanden/leietakere også bruke adgangsbeviset?

  • Du kan dele tilgang med familiemedlemmer og eventuelle leietakere som bor på den aktuelle adressen. Dette kan gjøres enten i app på telefonen eller ved å bestille fysiske kundekort.

Hva om man har flere eiendommer?

  • Står du som eier av flere eiendommer, får du tilgang til alle disse i appen. Du kan også bestille kundekort på hver enkelt eiendom.

Gjelder adgangsbevis for de som betaler hytterenovasjon?

  • Ordningen om adgangsbevis gjelder også for abonnenter som betaler fritidsrenovasjon. Disse vil også få et infoskriv i posten i forveien.

Vil det innføres kvote for levering?

  • Det er ikke satt noen kvote på hvor mye avfall som kan leveres, eller hvor mange ganger man kan kjøre innom for å levere avfall.
  • Grensen på 3 kubikk pr leveranse vil fortsatt gjelde, for å unngå kødannelse på gjenvinningsstasjonene.

Kan man låne bort adgangsbeviset?

  • Adgangsbeviset kan lånes ut til privatpersoner som hjelper til med bortkjøring av avfall fra boligen eller eiendommen. Det er ikke tillatt å låne bort adgangsbeviset til næringsdrivende, da dette regnes som misbruk. Den som låner bort sitt adgangsbevis er selv ansvarlig for eventuelt misbruk.