Papirinnsamling hver 4. uke

aviser

En av SHMILs verdier er at vi skal være Miljøbevisst. Derfor er også FNs klimamål nr 13 om å redusere klimautslippene et område SHMIL har stort fokus på. En stor del av SHMILs klimaavtrykk er knyttet til innsamling og transport av avfall. Det var derfor et klimaløft da vi i 2010 fikk biler med to kammer slik at vi kunne samle inn papir og avfall fra dunken samtidig. Siden toppåret i 2012 da vi samlet inn rundt 36,3 kg pr innbygger har papirmengdene de siste årene gått nedover. I 2020 ble det samlet inn 18,3 kg pr innbygger – det vil si nesten en halvering på 10 år. Papirmengder utgjør ca 730 gram papir per innbygger pr tømming – det er omtrent vekten av 9 aviser. Digitale plattformer får stadig større oppslutning hos forbrukermarkedet. Dette gjelder både tidsskrifter, aviser og markedsføring. En stor del av papirmengden er uadressert reklame. Posten reduserte sin leveringshyppighet sommeren 2020 som en følge av mindre mengder post.

Papirkammeret på bilen utgjør ca 1/3 i volum og siden papirmengdene nå er så lave betyr det at vi må tømme renovasjonsbilen for avfall lenge før papirkammeret er fullt. Det vil si at vi kjører på luft. Dette er ikke effektivt og derfor endrer vi nå frekvensen på innsamling av papir slik at vi henter papir bare på annenhver tømming. Det vil si hver 4. uke. På den måten kan vi bruke hele bilen til avfall de tømmingene som er uten papir og vi får mer papir i kammeret de gangene vi har papir.

For deg som kunde betyr det at det ikke lenger blir innsamling av papir hver gang det er tømming av dunken, men bare annenhver gang. Vi mener at de aller fleste skal ha kapasitet til å lagre papiret sitt en måned før det blir hentet. For å følge med på når du har papirinnsamling, kan du enten laste ned vår app (SHMIL) og få varsel om hvilket avfall som blir hentet på hver tømming, eller du kan se din tømmekalender ved å finne eiendommen din her. Disse vil bli oppdatert så snart vi har fått lagt inn endringen i våre databaser.
De første to ukene vi ikke har papirinnsamling vil bli uke 13 og 14 – det vil si fra 29. mars (Påsken). Neste papirinnsamling blir så i uke 15 og 16 osv.
Vi minner samtidig om at papirsekken ikke skal overstige 15 kg, da for tunge sekker kan gi utfordringer for våre renovatører.

Oversikt over papirinnsamling:

Uke 11 og 12 (15/3 – 26/3) – PAPIRINNSAMLING – Samme dag som ordinær tømming.

Uke 13 og 14 – Påske (29/3 – 9/4) – IKKE PAPIRINNSAMLING

Uke 15 og 16 (12/4 – 23/4) – PAPIRINNSAMLING – Samme dag som ordinær tømming.

Uke 17 og 18 (26/4 – 7/5) – IKKE PAPIRINNSAMLING

Uke 19 og 20 (10/5 – 21/5) – PAPIRINNSAMLING – Samme dag som ordinær tømming.

Uke 21 og 22 (24/5 – 4/6) – IKKE PAPIRINNSAMLING

osv