Hvor skal brukte klær?

klaer_shmil

Usikker på hvor du skal levere brukte klær? Mottaket av brukbare tekstiler er på våre gjenvinningsstasjoner. Vi sørger for at dette blir sendt til ombruk og materialgjenvinning. Vi tar imot rene, hele og tørre klær og sko. Husk å lever i blanke tette sekker. Ødelagte tekstiler leveres som restavfall – enten i den hvite posen (restavfall) eller på gjenvinningsstasjonen.