Innkjøring og åpningstider påsken 2021

Som vanlig medfører påskens helligdager til en del endringer i renovasjonsrutene og åpningstidene på våre gjenvinningsstasjoner. Nedenfor ligger en oversikt over endringene.

Alstahaug

Torsdag 1/4 kjøres tirsdag 30/3
Fredag 2/4: Tro kjøres mandag 29/3, Austbø kjøres onsdag 31/3
Mandag 5/4 kjøres tirsdag 6/4

Alstahaug Avfallsmottak er åpent
mandag 29/3 kl. 11:00 – 18:00
tirsdag  30/3 – stengt
onsdag 31/3 – kl.08:00 – 11:00

Brønnøy

Mandag 5/4 kjøres tirsdag 6/4 og onsdag 7/4
Sett ut dunken innen kl 06.00 den 6/4 og la dunken stå til den er tømt.

Brønnøy Avfallsmottak er åpent
mandag 29/3 kl. 11:00 – 18:00
tirsdag  30/3 – stengt
onsdag 31/3 – kl.08:00 – 11:00

Dønna

Torsdag 1/4 kjøres Tirsdag 30/3
Fredag 2/4 kjøres onsdag 31/3

Dønna Gjenvinningsstasjon: ekstra åpning mandag 29. mars kl. 13:00 – 17:30
Torsdag 1/4 – stengt

Grane

Uke 14 forskyves med 1 dag – mandag 5/4 kjøres tirsdag 6/4 osv

Grane Gjenvinningsstasjon er åpen onsdag 31|.mars kl. 14:00 – 19:00
Torsdag 1/4 – stengt

Hattfjelldal

Mandag 29/3 kjøres fredag 26/3
Tirsdag 30/3 kjøres Lørdag 27/3
Onsdag 31/3 kjøres mandag 29/3
Torsdag ¼ kjøres tirsdag 30/3
Fredag 2/4 kjøres onsdag 31/3

Hattfjelldal Gjenvinningsstasjon har åpent onsdag 31/3 kl 14:00 – 19:00

Herøy

Ingen endring renovasjon

Herøy Gjenvinningsstasjon åpent onsdag 31. mars kl. 12:00 – 18:00.

Leirfjord

Mandag 5/4 kjøres tirsdag 6/4

Leirfjord Gjenvinningsstasjon åpent tirsdag 30/3 kl. 14:00 – 19:00

Sømna

Torsdag 1/4 kjøres tirsdag 30/3
Fredag 2/4 kjøres tirsdag 30/3

Sømna Gjenvinningsstasjon er åpent onsdag 31/3 kl 14:00 – 19:00

Vefsn

Onsdag 31/3, fra kommunegrense Grane/Vefsn til Alsgårdsletta, kjøres mandag 29/3
Torsdag 1/4 kjøres tirsdag 30/3
Fredag 2/4 kjøres mandag 29/3 og Onsdag 31/3
Mandag 5/4 kjøres Tirsdag 6/4 og Onsdag 7/4

Åremma Avfallsanlegg åpent:
Mandag 29/3 kl. 08:00 – 18:00
Tirsdag 30/3 kl. 08:00 – 15:00
Onsdag 31/3 kl. 08:00 – 11:00

Vega

Tirsdag 30/3 kjøres mandag 29/3

Vega Gjenvinningsstasjon er åpen tirsdag 30/3 kl. 14:00 – 19:00
Torsdag 1/4 – stengt

Vevelstad

Ingen endring renovasjon

Vevelstad Gjenvinningsstasjon åpent tirsdag 30/3 kl. 14:00 – 19:00