Strandrydding 2021

banner1150x438_preview.jpeg

Havet trenger din hjelp – vil du være med å rydde?

På grunn av restriksjonene i forbindelse med Korona henviser vi til veileder for sikker rydding som er utarbeidet av Hold Norge rent. Du kan lese mer om deres anbefalinger til trygg utforming av ryddeaksjonen her.

 

Hold Norge Rent inviterer til nasjonal ryddedugnad gjennom strandryddeuka i september. Søndre Helgeland Miljøverk IKS vil også i 2021 bidra til renere strender i våre kommuner. Vi fortsetter kampanjen «Hold Midt-Norge rent» sammen med 10 andre renovasjonsselskap i Midt-Norge, der vi i fellesskap har søkt Miljødirektoratet om midler til å hente og behandle avfall fra kysten, vassdrag og elver.

Det betyr at vi kan hente og ta imot avfall fra strandryddeaksjoner gratis, og vi håper at mange frivillige ønsker å engasjere seg og arrangerer ryddeaksjoner.

Vi ønsker å bidra med gratis sekker og mottak av strandryddeavfall. Vi kan også bidra med henting av avfall dersom rydderne selv ikke har mulighet til å levere på gjenvinningsstasjonen. Husk uansett å avtale med oss i forkant.

 

Slik gjør du det:

1. Hent sekker på gjenvinningsstasjonen.

Du får utlevert gule, gjennomsiktige sekker til strandrydding gratis på våre gjenvinningsstasjoner. Flere servicetorg i kommunene har også strandryddesekker. Dersom du går inn på www.ryddenorge.no får du en oversikt over hvor du kan hente ryddeutstyr. Du kan også bruke andre blanke sekker om du går tom for strandryddesekker.

2. Gjør en avtale om leveringsmåte for avfallet.

Du får levere avfall fra strandrydding gratis på alle våre gjenvinningsstasjoner. Dersom du trenger hjelp til henting av avfallet ditt, må dette avtales med SHMIL i forkant. Ta kontakt med vårt sentralbord på tlf. 75 11 39 50 for å avtale henting.

3. Registrer aksjonen din på www.ryddenorge.no

For å få refundert penger fra staten er det ønskelig at alle aksjoner registreres på en nettside som heter Rydde (www.ryddenorge.no). Her må du opprette en bruker og legge inn hvor du planlegger å rydde. Vi ønsker at alle registrerer sin aksjon i Rydde. Det er et godt verktøy for å få oversikt over planlagte og gjennomførte aksjoner. I ryddeportalen kan man også melde seg på andres aksjoner om man ikke vil opprette sin egen.

Ved registrering ønsker vi at du knytter aksjonen til Søndre Helgeland Miljøverk. Slik får vi mer informasjon om hvilke aksjoner som er planlagt i vårt område, og tilgang til viktig statistikk og kontaktinfo. OBS: Rydder du i andre kommuner enn Søndre Helgeland Miljøverk sine kommuner, knytt aksjonen til det lokale renovasjonsselskapet.

4. Rydd stranda

Du velger selv hvilken strand du vil rydde. På Rydde kan du se planlagte og tidligere aksjoner. Du kan også se hvilke områder det er mye forsøpling.
Tenk sikkerhet når du rydder og bruk verneutstyr som hansker og evt briller og redningsvest. Hvis du finner avfall som er kategorisert som farlig (giftig, batterier, gassflasker etc), er det viktig å ikke blande dette med øvrig avfall. Lever dette separat på gjenvinningsstasjonen, eller varsle SHMIL om funnet dersom avfallet skal hentes.
Treverk lar dere bare ligge – det blir til jord og utgjør ikke noen forurensning. Trykkimpregnert trevirke tas med.

5. Lever avfallet på gjenvinningsstasjonen eller sett på avtalt sted.

Det er viktig at du kontakter operatøren i forbindelse med levering til gjenvinningsstasjonen slik at vi får registrert mengden avfall. Dette fordi SHMIL får dekket disse kostnadene. Ta kontakt med operatøren og fortell at du skal levere strandryddeavfall, så vil avfallet ditt bli registrert.

Dersom SHMIL skal hente avfallet, settes dette på avtalt sted. Send oss gjerne et bilde av avfallet på e-post: strandrydding@shmil.no – merk e-posten med navn og aksjonskode fra Rydde.

STRANDRYDDEAVFALL SKAL IKKE LEGGES IGJEN I ELLER VED SAMLINGSPUNKT FOR FRITIDSRENOVASJON!!!!
AVFALLET TAS IKKE PÅ ORDINÆR RUTE, DERFOR MÅ ALLE SOM HAR BEHOV FOR AT VI HENTER INN AVFALLET TA KONTAKT MED OSS!!!

Planlegger du å gjennomføre en større aksjon eller koordinerer flere ryddelag kan det være mer hensiktsmessig å få tilkjørt en container. Kontakt oss i god tid før aksjonen så kan vi finne en god løsning.

6. SHMIL’s samarbeid for innhenting av avfall:

SHMIL IKS har inngått samarbeid med oppdrettsnæringen, MOWI, Nova Sea og LetSea, samt foreningen In The Same Boat. De hjelper oss å få hentet inn avfall på kysten der det ikke er mulighet for å hente avfall med bil. Det vi trenger av opplysninger da, er kartkoordinater på hvor avfallet ligger, og bilde av avfallet. Avfallet legges så nært strandlinjen som mulig, og sikres slik at det ikke spres med vær og vind. Ta gjerne direkte kontakt med In The Same Boat for å avtale henting.

SHMIL har kjøpt inn bigbags for bruk på sånne plasser, som gjøre jobben enklere for de som henter det inn, samt enklere og sikre. Ta kontakt med oss ved behov for disse.

Da gjenstår det bare å si lykke til med jobben og takk for innsatsen.