Prikk lik pose – Nordnorsk samarbeid skal gi enklere og bedre kildesortering

Kollasj pressemelding - alle selskap

Flere av avfallsselskapene i Nord-Norge har gått sammen for å gjøre kildesortering i kommunene enklere. i februar lanseres derfor nye avfallsposer som følger at nasjonalt system med farger og symboler for de ulike avfallstypene. Fra 15.februar innfører SHMIL nye poser til avfallet vårt. De nye posene er blanke med fargede prikker, og skal gjøre kildesorteringen enda enklere. Det er avfallstypene plastemballasje og kartong som endrer farge og mønster på posene, forteller direktør i SHMIL, Håkon Johansen

Nordnorsk samarbeid

SHMIL har gått sammen med seks andre avfallsselskaper i Nord-Norge for å realisere endringen. Gjennom samarbeidet “Avfallsklynge Nord” har vi et felles mål om å bedre sorteringen i hele landsdelen.

Samarbeidet har vært vellykket så langt, og gjør at det blir enklere for folk å forholde seg til et system som er likt, nesten uansett hvor du er i landsdelen. Vi gleder oss til å ta i bruk de nye posene og håper folk også ser frem til å få nye poser i sorteringssystemet sitt.

Ny nasjonal merkeordning

Endringen kommer som en følge av at Avfall Norge har innført en nasjonal standard for merking av de ulike avfallstypene. De nasjonale symbolene skal gjøre det enklere å sortere uansett hvor du er i landet, om du er på jobb eller hjemme. Den nasjonale merkeordningen innebærer at produsentene av produkter i Norge skal merke emballasjen med symbolet, slik at det blir enklere for forbrukeren å vite hva som kastes hvor.

–       Det er helt naturlig for oss å endre på posedesignet slik at de harmonerer med den nye merkeordningen, forteller Toril Haltbrekken i SHMIL

Alle avfallselskapene i Nord-Norge som har optibagsystem, altså kun én dunk med ulike typer poser, går nå over til de nye, prikkede posene.

Slik blir de nye posene

Det er kun designet på posene som blir annerledes. Selve sorteringssystemet er det samme som før.

●     Matavfall skal fortsatt i den grønne posen

●     Plastemballasje skal i posen med lilla prikker

●     Kartong skal i posen med blå prikker

De nye posene for plastemballasje, samt kartong er perforerte. De små hullene sørger for at det blir minimalt med luft i posene når de komprimeres, og har mange fordeler; Perforerte poser gjør at avfallet tar mindre plass i dunken, samtidig som det effektiviserer transporten av avfallet fordi posene kan presses mer sammen uten at de ødelegges. Det er enda mer miljøvennlig.

Matavfall
Plastemballasje
Kartong
Toril
Bruk opp gamle poser

Samtidig som det rulles ut nye, prikkete poser, er det viktig å bruke opp de gamle posene. Det blir en overgangsperiode der folk skal bruke opp de posene de allerede har hjemme, og vi oppfordrer til å ikke hente store mengder av de gamle posene nå. Sørg for å ha kun det man trenger frem til midten av februar, når de nye posene rulles ut.

Oransje poser og blåprikkede poser kan begge brukes til kartong, og blå poser og lilla prikkede poser kan brukes til plastemballasje. Ikke bruk den helfargede blåposen til kartong eller den blå prikkede til plast. Det er symbolet og teksten på posen som bestemmer hva som skal i posen og ikke fargen.

Nye poser bestilles på samme måte som for de gamle, ved å knytte en pose på dunken din. Men neste gang du bestiller en rull blå poser, så vil det kanskje ligge en rull med lilla prikker i stedet.

Mer og bedre sortering gir økt ressursgjenvinning

Hensikten med den nasjonale merkeordningen er å øke sorteringsgraden i landet.  EU har et mål om at 65 % av avfallet skal bli til nye produkter innen 2035, og Norge har stilt seg bak dette målet. Merkeordningen er et ledd i å gjøre det enda enklere for folk. Alt avfallet vi sorterer er ressurser til nye produkter, og alle avfallstypene gjenvinnes enten lokalt eller på eksterne fabrikker.

Økt gjenvinning av allerede produserte materialer er viktig for å få ned utslippene i verden. Produksjon av jomfruelige ressurser som plast, papir, tøy og glass og metall står for en stor del av utslippene på verdensbasis. Hvis vi gjenvinner i stedet for å produsere nytt vil man kunne nå klimamålene raskere, og skape en mer bærekraftig produksjon i verden.