Viktig vedrørende eFaktura

I forbindelse med nye regler for e-faktura, har det ved siste fakturering skjedd en endring slik at det er den som står oppført som eier av abonnementet i vår database som får tilsendt e-faktura. Dette har skjedd selv om dere tidligere har gjort avtale med SHMIL om at det er en annen person enn eier som skal ha faktura. Dersom dere ønsker at faktura skal komme til andre enn dagens eier av abonnementet, må dere ta kontakt med oss slik at vi får endret eier i vår database. Vær oppmerksom på at tilgangen til adgangsbevis også følger eier av abonnementet. Dersom dere bytter eier på abonnementet må derfor appen lastes ned på nytt. Fysiske adgangskort vil ikke påvirkes av dette. Ønsker dere at faktura skal gå til andre enn eier av abonnementet, kan det ikke benyttes e-faktura, men heller benyttes avtalegiro og papirfaktura.

 

Fra 15. mai 2022 må du som eFakturakunde gi en generell aksept til eFaktura for å fortsette å få faktura fra SHMIL som eFaktura.
I nettbanken omtales dette som «Ja takk til alle» eller Alltid eFaktura, avhengig av hvilken bank man benytter.

Dersom aksepten ikke gjennomføres før fristen, vil du ikke lenger motta eFaktura etter 15. mai 2022.

Du kan lese mer om endringen her: https://www.efaktura.no/privat/Pages/Fordeler.aspx