Ikke kast batterier i restavfallet!!!

20220929_104033

Torsdag formiddag oppstod det røykutvikling i en bil som lastet restavfall ved vårt anlegg i Brønnøysund. Takket være rask reaksjon fra våre operatører, ble brannvesen varslet og brannen ble raskt slukket. Dette føyer seg inn i rekken av en rekke branntilløp på avfallsanlegg over hele Norge. Årsaken er  i de aller fleste tilfellene den samme; BATTERIER KASTET I RESTAVFALLET.

I følge en artikkel på nrk.no var det fram til 6. juli i år hele 30 branner i Norge som følge av at batterier blir kastet i restavfallet. Batterier finnes i dag i mange av produktene vi omgir oss med, alt fra elektriske tannbørster til leker, mobiltelefoner og el-sykler. Mange tenker ikke over at batteriene kan utgjøre en brannfare både om de kastes direkte i restavfallet eller om de sitter inne i et produkt som blir kastet. Her er det du og jeg som forbruker som må ta ansvar. Det er gjennomført en rekke kontrolltiltak på avfallsanlegget, bl.a krav om gjennomsiktige sekker ved levering. Dette gjør det lettere å se om avfallet er sortert godt nok, men det er likevel ikke mulig å se om det befinner seg batterier blant avfallet. Når vi skal bytte batterier i et produkt, eller om hele produktet skal kastes, er det derfor viktig at løse batterier fjernes og at både produkter og batterier leveres til godkjente mottak. Dette kan enten være på gjenvinningsstasjonen eller til forhandlere og dagligvarebutikker.