Papirinnsamlingen endres ikke før i 2024

Høsten 2022 vedtok representantskapet i SHMIL en langsiktig strategiplan for selskapet. Den har som bakteppe krav fra myndighetene om økt materialgjenvinning og reduksjon av utslipp fra transport. For å oppnå disse kravene planlegger SHMIL å innføre en egen dunk for matavfall som skal hentes samtidig med det øvrige avfallet. For å få til dette må vi samtidig endre innsamlingsmåten for papir. Dette gjør vi fordi innsamlet papirmengde er betydelig redusert de siste 10 årene. Begge disse tiltakene er nå under planlegging med tanke på at det skal innføres fra 1. juni 2024. Det vil si at ordningen med matavfall i grønn pose i samme dunk som resten, og innsamling av papir på annenhver innsamling vil fortsette lenge ennå. Vi vil komme med detaljert informasjon i god tid før endringene innføres. Du finner mer informasjon om hvordan avfallet sorteres og når det hentes her på våre hjemmesider.