Avfallsmottak

Avfallsmottak

_Y3A4381_Web stor

SHMIL IKS har 11 avfallsmottak, ett i hver av eierkommunene.
Klikk på menyen for å få opp åpningstider og kontaktinformasjon.

Spørsmål angående abonnement og fakturering skal rettes mot sentralbordet.
Tlf sentralbord: 75 11 39 50 (tlf tid 09:00 – 14:30).
Epost sentralbord: post@shmil.no

Fri levering:

Private husholdninger kan levere avfall uten å betale for dette på våre gjenvinningsstasjoner. Det er i stedet lagt et ekstra gebyr på renovasjonsgebyret som skal dekke dette. Forutsetningen for å kunne levere vederlagsfritt er at avfallet leveres med bil eller med bil og henger. Det kan leveres fritt inntil 3 m3 pr dag.

Lastebiler, traktorer, firmabiler med logo og varebiler med grønne skilter regnes som næringsliv og skal betale for levering dersom det ikke er helt åpenbart at avfallet er privat. Bygg og rivningsavfall regnes som næringsavfall. Kunder med private varebiler kan dokumentere dette med vognkort og førerkort.