Avfallsmottak

Avfallsmottak

_Y3A4381_Web stor

SHMIL IKS har 11 avfallsmottak, ett i hver av eierkommunene.
Klikk på menyen for å få opp åpningstider og kontaktinformasjon.

Spørsmål angående abonnement og fakturering skal rettes mot sentralbordet.
Tlf sentralbord: 75 11 39 50 (tlf tid 09:00 – 14:30).
Epost sentralbord: post@shmil.no

Fri levering:

Private husholdninger kan levere avfall uten å betale for dette på våre gjenvinningsstasjoner. Det er i stedet lagt et ekstra gebyr på renovasjonsgebyret som skal dekke dette. Forutsetningen for å kunne levere vederlagsfritt er at avfallet leveres med bil eller med bil og henger. Det kan leveres fritt inntil 3 m3 pr dag.

Lastebiler, traktorer, firmabiler med logo og varebiler med grønne skilter regnes som næringsliv og skal betale for levering. Kunder med private varebiler kan dokumentere dette med vognkort og førerkort.