Kunder med E-faktura som har fått papirfaktura i posten

Kunder med E-faktura som har fått papirfaktura i posten

Ved en feiltagelse ble det ved siste fakturering sendt ut faktura på papir til E-fakturamottakere. Denne skal være merket med ********** i felt med betalingsinformasjon.

E-fakturaen har gått som normalt så papirfakturaen kan ses bort fra. 

Vi beklager dette.

Mvh
SHMIL