Fritidsrenovasjon

fritidsrenovasjon shmil

I et brev fra Miljødirektoratet fremgår det at SHMIL plikter å ha et tilbud og system for innsamling av avfall fra fritidsboliger.  Fritidsbolig regnes  som en eiendom for privat husholdning, noe som innebærer at fritidsboliger også er gebyrpliktige. Eiere av fritidseiendommer kan ikke selv velge om det skal betales avfallsgebyr men avfallsbesitteren har derimot ikke noen plikt til å levere avfall gjennom ordningen, så lenge avfallet bringes til lovlig anlegg og tas vare på i samsvar med forurensningsloven.

For informasjon om pris, se prisliste her

Les brev fra miljødirektoratet her, Svar fra Klif

Her finner du samlingspunktene

Regler for fritak

Her finner du renovasjonsforskrift og retningslinjer

SHMIL har etablert samlingspunkt for fritidsrenovasjon. Eiere av fritidsboliger som ligger langs en eksisterende renovasjonsrute kan også kjøpe seg opp til en egen dunk. Les mer om dette lengre ned på siden.

Alle kommunene har nå fått system for fritidsrenovasjon, og siste kommune ut var Vefsn med oppstart fra 01.02.2017.

Sortering 

opisk sortering
SHMIL sorterer basert på avfall som leveres i fargede poser, optisk sortering.

Kildesortering er viktig for at ressursene i avfallet skal kunne utnyttes på best mulig måte. Ved å sortere avfallet riktig er du med og bidra til at vi i SHMIL kan leve opp til vår visjon;
Sammen gir vi avfall verdi.

Her kan du lese mer om hvordan det skal sorteres http://shmil.no/sortering/hjemmesortering/ 

 

Her får du poser

soppelbotterPersoner bosatt i en Shmil kommune har allerede poser fra dunken hjemme. Disse kan fritt brukes på fritidsboligen.

 

Egen dunk

Fritidsboliger som ønsker egen dunk kan bestille dette til egen pris. Se prisliste.

  • Dunk for fritidsboliger er av 80 l størrelse.
  • Fritidsboligen må ligge langs en eksisterende renovasjonsrute.
  • Avstand mellom renovasjonsbilens stoppested og dunken kan være inntil 7m.
    • Dunker med 4 hjul, dvs. 660 l og containere må stå ved vei slik at de kan nås av renovasjonsbilen uten å trilles.
  • Høydeforskjellen mellom standplass for dunken og stoppested for renovasjonsbilen skal ikke gi et stigningsforhold brattere enn 1:15.
    • Dunken må kunne trilles uhindret av trapper, murkanter grøfter etc. og transportveien må ha så fast dekke at dunkene kan trilles uten problemer.
  • Vinterstid må det være ryddet for snø og evt. strødd med sand dersom det er behov for det.

Hytteforeninger/felt bestående av flere fritidsboliger kan ta kontakt med Shmil for å se på mulighet for egen løsning.

soppeldunk_svart