Hjelp oss å gjenvinne mer

I februar gjorde vi en analyse av avfall samlet inn i dunkene i borettslaget Kulstad 1 og i Herringen.  Vi er glade for å se at mange er flinke til å sortere, men vi finner også dessverre veldig mye avfall i de hvite posene som skulle vært sortert i de fargede posene. Det er særlig matavfall og plastemballasje vi finner mye av i restavfallet. Det betyr at dette avfallet blir brent i stedet for å bli til nye produkter.

IMG_3255-1

Hvorfor slanke restavfallet?

  • Norge har gjennom EU forpliktet seg til at over 60 % av avfallet vårt skal bli nye produkter innen 2030. Norge er i praksis deg og meg, og vi må alle bidra dersom vi skal klare målene og redusere klimautslippene.

 

  • Innholdet i de fargede posene gir SHMIL inntekter, mens vi må betale dyrt for å levere restavfall til forbrenning. Sortering fører derfor til at renovasjonsavgifta holdes nede.

 

Er du usikker eller vil lese mer om hva som skal i de ulike posene?

Trykk her for å lese mer.