Om SHMIL

Om SHMIL

Søndre Helgeland Miljøverk IKS  (SHMIL) er et interkommunalt avfallsselskap som ble stiftet i 14. juni 1995 for å ivareta eierkommunenes forpliktelser innen renovasjon og avfallsbehandling. Selskapet eies av de 11 Helgelandskommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad. Til sammen er det rundt 41 000 innbyggere i disse kommunene.

SHMILs administrasjon og hovedkontor ligger på Åremma Avfallsanlegg i Vefsn kommune. Her har selskapet deponi, et optisk sorteringsanlegg for husholdningsavfall, garasje, sorteringshall og lagerhall. Vårt deponi er godkjent for mottak av ordinært avfall og forurensede masser. Vi har uttak av metangass som brukes som oppvarming og oppsamling av sigevann fra deponiet. Fra 2017 skal sigevannet renses.

I tillegg har SHMIL avdelingskontor i Brønnøysund og Sandnessjøen. Her finner vi regionale avfallsmottak som inneholder kontorer med vekt, en innendørs gjenbruksstasjon og omlastningshall for avfall.

I de øvrige kommunene er det etablert utendørs gjenbruksstasjon der kundene leverer avfall basert på volum. Disse gjenbruksstasjonene har begrenset åpningstid.

Vår visjon er “Sammen gir vi avfall verdi”. Derfor er også en del av arbeidet vårt informasjonsbasert. Vi utgir SHMIL-nytt som annonse i lokalavisen fire ganger pr år. Vi vil gjerne ha besøk på våre anlegg og stiller villig opp som foredragsholdere ute på skoler og hos andre som måtte ønske det.

SHMIL IKS har to datterselskap: Retura Smil AS leverer avfallsløsninger for næringslivet og driver med containerutleie. SHMIL Logistics AS organiserer all transport innenfor selskapet. SHMIL IKS er i tillegg medeier i flere andre selskaper knyttet til avfallshåndtering.

Visjon og verdier

Vår Visjon:

Sammen gir vi avfall verdi!

SHMIL arbeider for å utnytte ressursene i avfallet slik at det går fra å være et problem til å få en verdi. Dette gjør vi gjennom sortering, bearbeiding og ved å sende avfallet til ulike former for gjenvinning. Vi bruker avfallspyramiden som veiviser for hvordan avfallet skal behandles.

Formål:

”Selskapets formål er på vegne av eierkommunene å drive innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse.

I tillegg til dette formålet skal selskapet søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller.”

Forretningside:

SHMIL skal alene eller gjennom allianser være en totalleverandør av avfallstjenester for husholdninger og næringslivet i regionen. SHMIL skal være et kompetansesenter og en pådriver for et bedre miljøsamarbeid på Helgeland.

SHMILs verdier:

Imøtekommende – er for oss å vise engasjement og samarbeidsvilje på en positiv måte

Fremtidsrettet – er for oss å være løsningsorientert, kompetent og endringsvillig

Miljøbevisst – Sammen tar vi vare på miljøet. Vi holder Helgeland rent.

Nær – Vi er alltid i nærheten og skaper verdier lokalt.