Personvern og informasjonskapsler

 • Formål

  Personopplysningsloven har som formål å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger.

  Forskriftene om renovasjon i de ulike eierkommunene gir saklig grunnlag for innsamling og behandling av personopplysninger, da dette er en nødvendighet for å oppfylle forventningen fra eierkommunene om å ivareta avtalen om renovasjon. Det er i allmennhetens interesse at avfall samles inn og håndteres på en god måte.

  Grunnlag for å samle inn opplysninger som er nødvendig for å utføre en oppgave i allmenn interesse eller utføre offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt, følger av GDPR artikkel 6 nr 1 bokstav e. Det er derfor ikke påkrevd særskilt samtykke for å registrere opplysningene i vårt kundesystem.

 • Generelt

  Behandling av personopplysninger i SHMIL omfatter enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan føres tilbake til enkeltpersoner.

  I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om kunden, hvordan vi bruker denne informasjonen, og hvordan vi tar hensyn til personvernet.

 • Oppbevaringspolicy

  SHMIL lagrer opplysninger om kunden, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

 • Informasjonskapsler (cookies) på nettsiden

  Nettsidene våre benytter cookies (informasjonskapsler), slik omtrent alle nettsider gjør, for å kunne gi deg en så god opplevelse som mulig. Hvis du ønsker å deaktivere informasjonskapsler så må dette gjøres via din nettleser. På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.

  Ved bruk av chattefunksjonen, kan brukeren velge å fortsette som gjest eller å logge inn på sin facebook-profil. Under innloggingen får bruker informasjon om betingelser og retningslinjer for informasjonskapsler som da vil benyttes av facebook.

 • Fagsystem

  Renovasjon

  SHMIL lagrer opplysninger om sine abonnenter (kunder) i fagsystemet ISY ProAktiv (utviklet og driftet av Norconsult Informasjonssystemer). Innsamling av kundeopplysninger utføres av Evry Norge AS, som oppdaterer informasjonen som ligger i ProAktiv basert på folkeregisteret. Evry er således databehandler, og er underlagt egne retningslinjer iht. personvernforordningen. Egne databehandleravtaler med ProAktiv og Evry er undertegnet.

  Informasjon som innhentes om kunden har som formål å identifisere eierskap til eiendommer, samt antall husholdninger registrert pr. eiendom. Opplysninger som innhentes og oppbevares om kundeforhold er navn, fødsels- og personnummer, adresse, samt gårds- og bruksnr.

  - Fødsels- og personnummer er nødvendig for å identifisere hjemmelshaver av eiendom ved fakturering, og ved eventuelle spørsmål om legalpant hvis eiendom må legges ut for tvangssalg.

  - Kundebehandler kan legge inn notater i ProAktiv på hver enkelt eiendom, med formål om å dokumentere opplysninger som er relevant. Eksempler på dette kan være dunkbytter, avvik, eierskifte, fritak/opphørt fritak og stikkprøvekontroller. I slike tilfeller følges SHMILs etiske retningslinjer for språk og opptreden ifbm kundebehandling.


  Adgangskontroll

  SHMIL har system for adgangskontroll ved vederlagsfri levering av avfall på gjenvinninsstasjonene. Systemet er levert av VSP AS, der egen databehandleravtale er signert.

  Kunden må da skaffe seg et adgangsbevis i form av kundekort eller app, og bruke dette for å identifisere seg ved levering på våre stasjoner. Ved bruk av appen MiljøID lagres navn, personnummer (kryptert), adresse, telefonnummer og e-postadresse. Denne informasjonen behøves for at vi skal kunne vite hvem du er og knytte dine leveranser til din eiendom. Kunden må selv lese gjennom og godkjenne egen personvernerklæring i appen ved første gangs bruk.

  Dersom kunden velger å benytte et fysisk kundekort som adgangsbevis, er det ingen personopplysninger knyttet til dette - kun informasjon om eiendommen som kunden bor på (adresse, Gnr/Bnr, avtaleID, etc.), samt tidspunkt for leveranser.

   

 • Mobilapplikasjoner

  Renovasjonsappen “SHMIL”

  Appen er gratis og er utviklet for å varsle abonnenter om tidspunkt for tømming av avfallsdunk/papirsekk. Appen benytter posisjonstjenester, og spør om tillatelse til å bruke dette når appen installeres. GPS-lokalisering kan (om ønskelig) benyttes for å lokalisere eiendommen som skal settes opp for varsling i appen. Alternativt kan man benytte adressesøk. Appen er utviklet av Norconsult og personvernet ivaretas gjennom egen databehandleravtale med dem.

   

  miljøID (adgangskontroll):

  Appen fungerer som adgangsbevis for å kunne levere vederlagsfritt som SHMIL-abonnent på våre gjenvinningsstasjoner. Innlogging skjer via Difi’s MinID-tjeneste, og er underlagt betingelser og retningslinjer iht Digitaliseringsdirektoratet. Ved innlogging må kunden lese og godkjenne en personvernerklæring, som går ut på at informasjon om kunden lagres for å kunne knytte vedkommende opp mot eiendom, leveranser, avtaleID mm. hos SHMIL. Brukstilgang til eiendommer i appen styres av folkeregistrerte opplysninger, basert på bankID-innlogging. Hvis kunden ønsker, kan man i stedet benytte et fysisk kundekort som adgangsbevis. Kundekortet har ingen tilknytning til personopplysninger, og er kun knyttet til informasjon om eiendommen i vårt fagsystem, samt leveransetidspunkt.

 • E-post, elektroniske skjema og kommentarfelt

  Henvendelser du sender direkte via e-post til oss, eller ved å benytte deg av våre digitale skjema, sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

  Informasjonen som blir sendt inn digitalt, vil bli behandlet som fortrolig, så sant du ikke har gitt samtykke til noe annet.

  Vi lagrer opplysninger om deg når du kontakter oss digitalt. Vårt postmottak tar stilling til om henvendelsen skal journalføres eller ikke. Dersom den skal det, overføres den til vårt arkivsystem. Dersom den ikke skal journalføres, sendes den videre til vår kundekontaktstjeneste slik at de kan ta kontakt med deg.