Tømmekalender for avfallsdunk og papir

Tømmekalender for avfallsdunk og papir

Se beskrivelse av tømmerutene per kommune her

 

Finner du ikke din adresse? Legg inn kun deler av adressen for å få bedre treff.
– F.eks kan “Hans Halls Gate også søkes på som Hans H”

 

Du kan også laste ned vår app for å bli påminnet tømming.
App for Iphone/Ipad   |   App for Android

SHMIL app Brukerveiledning


Husk maks 7 meter henteavstand mellom avfallsdunken/papirsekken og veiskulder der renovasjonsbilen stopper

Papirsekken må veie under 15 kg, og du kan gjerne sette fram flere sekker.
Dunken/sekken må settes fram innen kl. 06:00 tømmedagen