Klær til Fretex

Klær til Fretex

Fretexboks

Alt av tekstiler og klær kan leveres til Fretex så lenge det er rent og tørt. Du kan også levere sko. Legg klærne i plastsekker eller poser som knyttes godt igjen slik at de ikke trekker til seg fuktighet.

Vi har plassert ut fretexbokser i alle kommuner. Hvor de står finner du under “Hvor skal det kastes”

Klær og tekstiler kan også leveres gratis på gjenbruksstasjonene.

90 % av tøyet som går til Fretex går til ombruk i Norge eller andre land 10 % går til nye produkter og til energigjenvinning.