Klær til UFF

Klær til UFF

UFF-logo-gul-170

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge (UFF) ble startet i 1979 av frivillige, i kampen mot apartheid.

I dag er hovedfokuset å skape et bedre liv for verdens mange fattige – sammen med de fattige.

 

HVA KAN DU GI TIL UFF?

Per i dag kan alle tekstiler leveres – så lenge de er hele, rene og tørre. UFF samler inn tøy til ombruk. Åpenbart tekstilavfall sorterer du fra og leverer som restavfall. Er du i tvil så gjør UFF jobben for deg.

UFF tar i mot klær, sko, accessoirer og lettere husholdningstekstiler; herunder duker, håndklær, gardiner, puter, sengetøy og myke leker.

Vi tar også imot dunprodukter selv om de ikke er hele og rene. I samarbeid med Kid Interiør blir gammelt dun resirkuert til nye produkter.

Pakk klærne i lukkede poser/sekker. Sett gjerne en strikk rundt sko slik at de ikke kommer fra hverandre under omlasting, transport og sortering.

HVA SKJER MED TØYET?

UFF samler inn tøy som kan ombrukes. Det som ikke direkte kan brukes om igjen kan noen ganger repareres eller materialgjenvinnes. Den dårligste delen av tøyet blir i hovedsak energigjenvunnet.

Tøyet blir sendt til sorteringsanlegg, drevet av UFFs humanitære søsterorganisasjoner eller kommersielle aktører, i Øst-Europa. Her blir tøyet finsortert etter kvalitet og sesong og sendt videre ut i verden. Kun en liten del av tøyet selges i Norge.

Midlene som genereres gjennom innsamling og salg av det brukte tøyet, brukes til UFFs humanitære arbeid i Afrika og Asia. Takket være nordmenns giverglede kunne vi i 2019 bidra med 34 millioner kroner til 53 utviklingsprogrammer i Afrika og Asia. Programmene omfatter stort sett alle FNs 17 verdensmål om å avskaffe fattigdom, gjennom utdanning, bedre helse, likestilling, tilgang til rent vann, bruk av fornybar energi m.m. En stor del av midlene har gått til utdanning av barn og unge gjennom grunnskoler, fagskoler og lærerskoler.

I overkant av 21 millioner plagg ble ombrukt, nok til å dekke minimumsbehovet til 2,6 millioner mennesker.

 

OMBRUK SPARER MILJØET

Gir du 1 kilo klær til UFF, sparer du miljøet for 5 kilo CO2. 93,7 % av alle klær som samles inn, går til ombruk og materialgjenvinning i 41 land over hele verden. i 2019 sparte vi miljøet for 47 840 tonn CO2.