Optibag – hva er det?

Optibag – hva er det?

shmil-06

Optisk sortering starter i kjøkkenbenken

Det er du som kunde som gjør den viktigste jobben med sortering. Husholdningsavfallet skal sorteres i fire forskjellige poser med ulik farge; matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå pose, drikkekartong og lett-kartong i oransje pose og resten i en vanlig handlepose som helst skal være hvit.

Når den enkelte posen er full, så knyttes den med  dobbelt knute slik at ikke avfallet skal falle ut av posen. Alle posene legges så i samme dunk som blir tømt av SHMIL hver 14.dag.

optibag web

På sorteringsanlegget:

Når dunken er tømt blir alle posene transportert inn til det optiske sorteringsanlegget på Åremma i Vefsn. Her tømmes posene i ei stor gruve og mates så inn i anlegget via stigebånd og transportbånd.

opisk sortering

Utsortering av poser:

Over transportbåndene står det kamera som optisk leser av hvilken farge det er på posen som er under. Dersom denne fargen stemmer med den fargen som kameraet er innstilt på, aktiveres en “avslager” som slår posen ned på at nytt transportbånd som transporterer posen ut til en container.

På denne måten blir grønne, blå og oransje poser sortert ut og bare restavfallsposene blir igjen. De havner i den siste contineren sammen med alt det avfallet som er løst og har ramlet ut av posene. Det er derfor det er så viktig at posene er godt knyttet igjen.

 

aske

Bruk dobbel pose til aske:

Dersom det går hull på poser som inneholder aske, blir alle posene tilgriset slik at sorteringen blir dårligere. Det kommer også sot på kameralinsene. Da må vi stoppe hele anlegget og rengjøre. Bruk derfor dobbel pose til aske.

lager blå

Til gjenvinning:

Alt avfallet sendes til gjenvinning etter at det er sortert. Plastemballasje og kartong presses til store baller før de transporteres til gjenvinning. Det er viktig å merke seg at SHMIL ikke åpner posene før vi sender dem til gjenvinning. Dersom noen kunder bruker de fargede posene til restavfall, forringes kvaliteten på det som skal gjenvinnes. Optisk sortering er derfor et samarbeid. Du som kunde gjør din del av sorteringsjobben og vi gjør resten.

Sammen gir vi avfall verdi!