Byggavfall

Byggavfall

Asbest

 • Farlig avfall
 • Sorteres på eget område og etter krav som står under, ta kontakt med SHMIL ved levering på Åremma, Sandnessjøen eller Brønnøysund. Ved levering på de øvrige gjenvinningsstasjonene, ta kontakt på forhånd slik at vi kan bestille maskin for avlasting.

OBS KRAV VED LEVERING! Ved levering av asbest er det krav til emballering. Asbesten må enten være pakket inn i tykk plast som er forseglet med f.eks tape slik at ikke støv kommer ut. Når asbesten leveres på denne måten må den leveres på pall. Alternativt kan asbesten legges i spesielle asbestsekker som får kjøpt på våre gjenvinningsstasjoner. Ved levering av slik sekk trenger ikke asbesten å ligge på pall.

 

Rene masser

 • Grus, jord og stein som kan brukes som dekkmasse på deponiet.

Her skal ikke behandlet teglstein og leca eller leveranser over ti tonn.

 

Forurensede masser

 • Masser der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger terskelverdiene for rene masser.
 • Eksempler på masser som kan være forurenset er bygningsmasser og masser hentet fra områder som blir/har blitt brukt av bensinstasjoner, gartnerier, skipsverft, galvaniske bedrifter og gruver.
 • Forurensede masser må være analysert før de leveres SHMIL
 • Ta kontakt med oss på forhånd når du skal levere slike masser.

Betong

 • Armering i betong må fjernes før levering
 • Betong sorteres i to fraksjoner:
 1. Ren betong uten maling eller overflatebehandling: sorteres som rene masser.
 2. Overflatebehandlet betong: Sorteres som forurensede masser (se over)