Nå kan du få 1000 kr for din kasserte fritidsbåt

Nå kan du få 1000 kr for din kasserte fritidsbåt

Båt-i-naturen

Fra 1. oktober innfører Miljødirektoratet vrakpant på kasserte fritidsbåter når de leveres til godkjent mottak. Det er Miljødirektoratet som står for utbetaling av vrakpanten. Hos SHMIL kan du levere båter inntil 15 fot (4,57 m) gratis på Åremma, i Sandnessjøen og i Brønnøysund. Vi kan også hjelpe deg med å fylle ut det skjemaet du må sende til Miljødirektoratet.

Hvilke båter kan leveres?

Med fritidsbåt menes fartøy til sports- og fritidsbruk (uten innenbordsmotor) med skroglengde inntil 15 fot, uavhengig av totalvekt og som brukes utenfor næringsvirksomhet. Mindre fartøy, som kano og kajakk går også inn under denne ordningen. Aluminiumsbåter kan leveres gratis, men omfattes ikke av ordningen med vrakpant.

Dersom båtene ikke er merket med lengde, vil disse bli målt. Vi kan dessverre ikke ta inn båter over 15 fot.

Hvor kan båten leveres?

Vi tar imot kasserte båter på våre regionale anlegg i Mosjøen, Brønnøysund og Sandnessjøen der vi har vekt og utstyr til å håndtere mottaket. Har du båt som er større enn 15 fot og/eller den inneholder innebygd motor har vi dessverre ikke noe mottak for dette i SHMIL. Oversikt over mottak av kasserte fritidsbåter finnes på www.sortere.no

Slik søker du om refusjon

I følge regjeringen og miljødirektoratet kan eiere som leverer inn fritidsbåter til kassering, få en refusjon på 1.000 kroner. Dette utbetales ikke fra SHMIL. Søknaden om refusjonen sendes inn i samme kalenderår som båten blir kassert.

  1. Den som eier eller den som leverer inn en fritidsbåt, må ha med dette skjemaet til SHMIL for signering/ bekreftelse på at båten er levert. Alle felter i skjemaet må fylles ut. Vi kan også hjelpe deg å fylle ut skjema når du kommer med båten
  2. Eier eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden. Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.

Tilskuddsordningen gjelder både for fritidsbåter som skal kasseres og allerede etterlatte/hensatte båter. Fritidsbåtene må ha vært benyttet i Norge.

width_433

Fakta:

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet. I tillegg kan det være farlige stoffer i båten, for eksempel fra bunnstoff i skrog.

De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning, som over tid fører til mikroplast i havet.

Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes.

I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive effekter.

Kilde: Miljødirektoratet