Hageavfall

Hageavfall

  • Sorteres på eget område
  • Organisk avfall som trær, kvist, planter, løv og gress

OBS! Røtter og stammer med diameter på over 10 centimeter skal sorteres i brennbart restavfall.