Landbruksplast

Landbruksplast

  • Sorteres på eget område
  • Sorteres i tre fraksjoner:
  1. Ren rundballplast sortert i hvit folie for seg og farget folie for seg
  2. Storsekker/PP-sekker (gjødselsekker, såkornsekker)
  3. Nett, tau, snorer

OBS! Stapp rundballnett i egen sekk og hold folien for seg selv. Unngå jord og forurensning når du oppbevarer, samler og frakter plasten.

 


 

Ren plastfolie sorteres i egen kontainer. Plastfolie som inneholder rester av farlige stoffer skal sorteres som farlig avfall. Hardplast sorteres som restavfall til deponi. Flasker, kanner og brett sorteres i egen kontainer. Flasker og kanner som inneholder rester av farlige stoffer skal sorteres som farlig avfall.